Uw vraagstukken. Ons Expertisecentrum. Nuchtere en pragmatische oplossingen, verzorgd door onze juridische en actuariële specialisten.

Uw Vraagstukken. Ons Expertisecentrum.

Het Expertisecentrum is het kloppend hart van Montae & Partners. Wij zijn een team van ervaren en veelzijdige specialisten voor uw juridische en/of actuariële vraagstukken. Door onze diverse achtergronden en samenwerking met collega’s van andere disciplines, bekijken wij uw vraag vanuit meerdere invalshoeken. Daarmee bieden wij een complete en integrale oplossing voor uw vraagstuk. Voor zowel werkgevers als pensioenuitvoerders.    

In het Expertiseteam bundelen we onze krachten en leveren we onze bijdrage aan de oplossing van uw vraagstukken. Ingestoken vanuit een pensioenjuridische en/of actuariële invalshoek, maar ook rekening houdend met andere disciplines. Benieuwd naar wie we zijn, en wat we precies voor u kunnen doen? Kijk dan hieronder.

Praktische oplossingen voor u

Vraagstukken laten zich zelden plannen. Daarom zijn wij flexibel. Wij staan voor u klaar: spoed of doorlopend, complex of eenvoudig. Geredeneerd vanuit de theorie, maar geen theoretische vergezichten. Wij denken met u mee en zorgen voor een oplossing die ook daadwerkelijk in de praktijk toepasbaar is. Die laagdrempelig is en geschreven in begrijpelijke taal. En wij stoppen niet tot het vraagstuk naar tevredenheid is beantwoord.

Wat wij voor u doen

Binnen het Expertisecentrum volgen wij de actualiteiten in de pensioensector nauwgezet. Of deze nu gaan over de huidige pensioenregeling, of over het nieuwe pensioenstelsel. Voor de adviseurs van Montae & Partners is dit de dagelijkse gang van zaken.  Voor de borging van deze kennis hebben we een Expertisecentrum opgericht waarbinnen de kennis verzameld en gedeeld wordt, zowel intern als met onze klanten en relaties.

Ook al is de impact (nog) niet altijd duidelijk, wij geloven dat alle ontwikkelingen in de pensioensector belangrijk zijn. Wij volgen deze ontwikkelingen, groot én klein. En vertalen deze naar mogelijke (beleidsmatige) gevolgen voor u. Bijvoorbeeld in educatiesessies. Of met een van onze briefings, bij ontwikkelingen die grote impact (kunnen) hebben op het pensioenstelsel in het algemeen of op de pensioenregeling in het bijzonder. Ook stellen wij externe opinies op, en geven daarmee inzicht en overzicht aan (branche)organisaties.  Onze adviseurs publiceren regelmatig in vaktijdschriften en wij leveren reacties op internetconsultaties, zoals voor de Wet toekomst pensioenen.

In onze werkzaamheden onderhouden wij vanzelfsprekend ook nauwe contacten met toezichthouders, wetenschappers en beleidsmakers. Daarnaast hebben verschillende medewerkers naast bestuurservaring een achtergrond bij onder meer toezichthouders AFM en DNB en bij pensioenuitvoerders.

Wie gaan dat voor u doen

Florens Voogd

Ons Expertisecentrum wordt aangestuurd door Florens Voogd. Naast teammanager van het Expertisecentrum adviseert hij met name pensioenfondsen over governance, strategische en juridische vraagstukken. Hij bekijkt vraagstukken vanuit de positie van verschillende stakeholders door zijn ervaring als compliance officer, OR adviseur, pensioenfondsbestuurder, voorzitter van een belanghebbendenorgaan en ook door zijn ervaring als senior toezichthouder en projectleider bij de Autoriteit Financiële Markten. Zijn multidisciplinaire achtergrond helpt hierbij: na zijn masters Nederlands Recht en Law & Economics heeft hij onder meer de Certified Pensioenexecutive opleiding aan de Erasmus Universiteit afgerond en de postacademische leergang Financieel Recht aan de Grotius Academie (cum laude). Hij schrijft onder meer in Tekst & Commentaar: Pensioenrecht.

Zijn juridische aandachtsgebieden zijn onder meer:

 • Pensioencommunicatie
 • Governance
 • Compliance, waaronder regulatory compliance

Onze actuarissen

Complexe pensioenberekeningen, ondersteuning bij of advisering over pensioengerelateerde onderwerpen? Daarvoor kunt u terecht bij ons ervaren team van actuarissen. Dergelijke berekeningen of adviezen zijn voor ons gesneden koek. Daarbij kunt u onder andere denken aan:

 • Actuariële pensioenberekeningen, zoals: 
  • Vergelijking van pensioenregelingen qua kosten, pensioenresultaat, etc.;
  • De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel;
  • Compensatie berekeningen;
  • Maatmensberekeningen;
 • Pensioenstudies;
 • Inrichten nieuwe pensioenregeling;
 • Keuze pensioenuitvoerder;
 • Fusievraagstukken;
 • Harmonisatie van pensioenregelingen;
 • Gelijkwaardigheidsverklaringen;
 • Haalbaarheidstoetsen;
 • Herstelplannen;
 • IFRS-vraagstukken;
 • Audit van pensioenadministratie;
 • Actuarieel jaarwerk;
 • Asset-liability management (ALM) analyses;
 • Risicopreferentieonderzoeken.
EEN aantal van onze mensen

Remon Scheenstra

 • Toekomst fonds en collectieve waardeoverdrachten
 • WTP implementatie
 • Wijzigingen van pensioenberekeningen

Barbara van Bogaert

 • Risicopreferentie onderzoeken
 • Deelnemersonderzoeken
 • Actuariële vraagstukken, met name voor werkgevers

Roel Nass

 • Verzekerde regelingen
 • IFRS
 • Compensatie- en pensioenschade berekeningen

Onze juristen

Wat kan, wat mag en wat moet? Veel pensioenvraagstukken hebben een juridische basis. Ons ijzersterke team van juridisch specialisten staat u bij in al uw pensioenvraagstukken, ook op interim basis. Bijvoorbeeld als u:

 • Vraagstukken heeft rondom het uitvoeren en handhaven van de verplichtstelling;
 • Vraagstukken heeft rondom een al dan niet verplichte aansluiting bij een pensioenfonds;
 • Vragen heeft over de medezeggenschap rondom de arbeidsvoorwaarde pensioen;
 • Een voorgenomen besluit wilt laten toetsen op rechtmatigheid;
 • Wilt weten welke juridische aspecten bewaakt moeten worden in een proces van splitsing, samengaan of fusie van fondsen of werkgevers;
 • Afspraken over pensioen in uw (collectieve) arbeidsovereenkomst wilt opstellen, wijzigen of beëindigen;
 • Juridische stukken wilt aanpassen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie;
 • Juridische stukken, zoals een overeenkomst of een reglement, wilt opstellen, wijzigen of laten toetsen.

Wij beschikken over ruime kennis van en ervaring met de relevante pensioenwet- en regelgeving. Binnen het Expertisecentrum werken onze juridische specialisten ook op aanpalende wetgeving, waaronder privacy en sustainable finance (zoals de SFDR en de Taxonomie-verordening).

een aantal van onze mensen

Sandra Hofland

 • Verplichtstelling
 • Governance, waaronder beloningsbeleid
 • Toetsen/herzien fondsdocumenten

Thalis Cabral

 • AVG/Privacy
 • Contractenrecht
 • ESG

Frank Janse

 • Fiscaal recht
 • Expats
 • Pensioenakkoord
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Florens Voogd

teammanager expertisecentrum

florens.voogd@montaepartners.nl

+31 (0)6 21 35 86 16

Remon Scheenstra

SENIOR ACTUARIS

remon.scheenstra@montaepartners.nl

+31 (0)6 52 80 69 77

Of vul ons contactformulier in
Meer informatie over ons expertisecentrum?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.