Ontbijtseminar Eindhoven 14 mei

Het pensioenakkoord raakt elke werkgever met een pensioenregeling voor zijn personeel. In samenwerking met dpo2 organiseert Montae & Partners een kosteloos ontbijtseminar voor HR professionals, ondernemers en werkgevers.

“Praktische tips en handvatten rondom het Pensioenakkoord en Duurzame Inzetbaarheid”

Inschrijven

Het Pensioenakkoord & Duurzame inzetbaarheid

Het “Pensioenakkoord” is veelvuldig in het nieuws. In de berichtgeving komen vaak inhoudelijke en technische aspecten van de beoogde nieuwe wetgeving aan de orde. Maar wat betekent het Pensioenakkoord nu concreet voor u als werkgever?
Een gevolg van het Pensioenakkoord is dat alle pensioenregelingen in Nederland aangepast moeten worden. Bent u op de hoogte van de noodzakelijke wijzigingen en de gevolgen daarvan? Tijdens ons ontbijtseminar bespreken wij aan de hand van concrete voorbeelden alle (voorgenomen) wijzigingen en krijgt u handvatten: Wat kan en moet u als werkgever nu al doen en wat is slim om vooral niet te doen? Daarnaast bespreken wij wat de invloed is op uw HR-beleid.

Er gaan nu al geluiden op dat bij het uitwerken van het pensioenakkoord de arbeidsmarkt op slot komt te zitten en er geen ruimte meer is voor loonsverhoging aangezien de transitiekosten worden afgewenteld op werkgevers. Uit een onlangs (door Motivaction) uitgevoerd onderzoek komt naar voren dat:

  • 60% van de ondervraagden denkt dat er door het pensioenakkoord (o.a. als gevolg van compensatie 45+ers en stijgende lasten voor jongere werknemers) geen ruimte meer is voor salarisstijgingen en/of dat dit ten koste gaat van de secundaire arbeidsvoorwaarden;•
  • Bovendien gaan die 45+ers straks niet meer zo snel weg bij een werkgever, omdat de compensatie zal eindigen bij uitdiensttreding.

Een link met duurzame inzetbaarheid is dan snel gelegd. Duurzame inzetbaarheid gaat om het inzetbaar houden van medewerkers op lange termijn. Bij het inrichten van beleid rondom duurzame inzetbaarheid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong én oud. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Dpo2 laat zien hoe u duurzame inzetbaarheid concreet kunt invullen voor uw organisatie.

Aanmelden

Montae & Partners

Montae & Partners ondersteunt werkgevers bij het onder controle krijgen en
implementeren van de gevolgen van het pensioenakkoord. Bij de interne communicatie hierover en bij de uitvoering van wet- en regelgeving rondom het voorkomen c.q. beperken van de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Op een deskundige en betrouwbare manier.

dpo2

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Dpo2 laat zien hoe u duurzame inzetbaarheid een gezicht kunt geven in uw organisatie.

Locatie & Datum

High Tech Campus Eindhoven is de slimste km² in Europa met meer dan 200 bedrijven en instituten en zo’n 12.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. De ideale omgeving om te innoveren en stil te staan bij de toekomst.

Locatie:
Zaal: Ernst

High Tech Campus 1
5656 AE Eindhoven

Datum:
Donderdag 14 mei

07.30 inloop
08.00 aanvang
10.30 einde

Inschrijfformulier - Ontbijtseminar 14 mei -

Deelname aan dit ontbijtseminar is kosteloos. Inschrijving voor deelname is verplicht. Lukt het niet om u aan te melden via onderstaand formulier? Dan kunt u uw aanmelding ook mailen naar: marketing@montaepartners.nl

Bedankt voor uw aanmelding!
Oops! Er lijkt iets mis te gaan. Probeer het nog een keer.