Appa-pensioen?

De pensioenen van wethouders zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze wet regelt het pensioen voor o.a. leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en het dagelijks bestuur van waterschappen. Wethouders zijn veruit de grootste groep. De pensioenregeling komt vrijwel overeen met de ABP-pensioenregeling. De pensioenpremie wordt op het salaris en de begroting ingehouden, maar niet afgedragen aan een pensioenfonds.

Overheden hebben de taak een voorziening te vormen om de toegezegde pensioenen na te komen. Daarmee is zichtbaar voor wie welke pensioenaanspraken en rechten zijn gereserveerd. De pensioenuitvoering zelf - zoals administratie, verzorgen van uitkeringen - is vaak uitbesteed aan een gespecialiseerde pensioenuitvoeringsorganisatie en verzekeraar(s).  

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen, denk aan de sterke daling van de marktrente, gestegen levensverwachting (maar ook het Pensioenakkoord). Hierdoor is de voorziening flink gestegen en moet véél meer geld opzij worden gezet. Graag helpen wij u deze risico’s actief te beheersen met onze Risicoscan.

Appa RisicoScan

De Appa-risicoscan zorgt voor goed inzicht in de bestaande opzet & werking van de door u gekozen Appa-pensioenuitvoering (eigen beheer, verzekeren of allebei). Onze actuariële en financiële experts zorgen ervoor dat u de omvang van risico’s snapt en deze kan voorkomen, accepteren of verzekeren.

Onderzoekspapieren met grafieken en erboven een vergrootglas

Wat gaan wij precies voor u doen?

  • Inventarisatie bestaande opzet & werking van uw Appa-plan;
  • Actuariële controle van de bestaande pensioenvoorziening(en);
  • Financiële ‘stresstest’ op risico’s, zoals individuele waardeoverdracht, vooroverlijden;  
  • In kaart brengen mogelijke alternatieven voor uitbesteding en/of verzekeren;
  • Het geven van concrete (verzekerings)adviezen.

Ook kunnen wij u helpen met marktverkenning, verzekeringsadvies (incl. arbeidsongeschiktheid) & bemiddeling, communicatie.

Wilt u meer weten over ons Appa aanbod? Neem dan contact op met onze specialisten.

Blauwe EHBO koffer met een document en medicijnen

Verzuim, arbeidsongeschiktheid & Casemanagement

Wij inventariseren uw (nationale en/of internationale) financiële werkgeversrisico’s. En adviseren u over de juiste keuze in het zelf dragen óf het verzekeren van deze risico’s. Hierbij richten wij ons op de volgende werkgeversrisico’s:

  • Verzuim (verzekeren of risico zelf dragen)
  • Ziektewet (UWV, verzekeren of risico zelf dragen)
  • WGA (UWV, verzekeren of risico zelf dragen)

Wij begeleiden en ondersteunen overheden bij aanbestedingen op de bovenstaande onderwerpen. Neem contact met ons op of klik op de button hieronder voor meer informatie.

Meer informatie
Terug naar Overheid
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Remco Reinders

pensioenadviseur

remco.reinders@montaepartners.nl

+31 (0)6 42 02 77 11

Portretfoto Arie-Frank Zwaal

Arie-Frank Zwaal

pensioenadviseur

arie-frank.zwaal@montaepartners.nl

+31 (0)6 21 85 69 14

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.