Inzicht als basis voor het ontwerp van uw pensioenregeling en beleid. Dat is het deelnemersonderzoek van Montae & Partners.

Aan de slag met het deelnemersonderzoek

Het betrekken van deelnemers bij de inhoud en uitvoering van hun pensioenregeling is niet meer weg te denken uit het Nederlandse pensioenlandschap. Het deelnemersonderzoek is de komende jaren op veel vergadertafels een agendapunt. Zowel bij pensioenfondsbesturen als bij cao-partijen en werkgevers. Het onderwerp van deelnemersonderzoek kan divers zijn: de risicohouding of maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar ook voorkeuren binnen de pensioenregeling of voor de communicatie daarover zijn actuele thema’s. Montae & Partners is ervan overtuigd dat het betrekken van deelnemers positief bijdraagt aan het draagvlak voor de pensioenregeling. Ook geeft het pensioenfondsbesturen belangrijke inzichten voor hun beleid. Wij ontwikkelden een modulaire opzet voor de uitvoering van deelnemersonderzoeken.

Wilt u meer informatie over deelnemersonderzoeken bij Montae & Partners, vraag dan onze brochure aan of neem direct contact met ons op via de knop hieronder. We denken graag met u mee.

Neem direct contact op

Waarom een deelnemersonderzoek?

Het Pensioenakkoord zorgt voor nieuwe pensioenregelingen met een andere inhoud. En voor meer verantwoordelijkheid bij de individuele deelnemer voor de eigen pensioenopbouw. Dit leidt ertoe dat pensioenfondsen meer dan ooit de deelnemer centraal moeten stellen.

De deelnemer moet worden betrokken bij, en nadenken over de inhoud en uitvoering van zijn pensioen. Het realiseren van betrokkenheid ten aanzien van de inhoud van de pensioenregeling bevindt zich binnen het domein van de sociale partners. Voor pensioenfondsen is van belang om zich te richten op een efficiënte en heldere communicatie richting de deelnemer, en op een goede begeleiding van deze deelnemer bij het maken van de juiste keuzes.

Meer weten over keuzebegeleiding? En hoe u hiermee aan de slag kunt? Bekijk via de knop hieronder onze website over keuzebegeleiding

Naar keuzebegeleiding

Het betrekken van de deelnemer is om meerdere redenen van belang:

Het creëren van draagvlak is van wezenlijk belang voor een succesvolle implementatie van toekomstige veranderingen. Het is belangrijk deelnemers te motiveren om (verder) na te denken over hun pensioen. Door deelnemers te informeren over hun pensioenregeling en de juiste vragen te stellen, kan het pensioenfonds hen vroegtijdig betrekken bij de op handen zijnde veranderingen. Kennis over de pensioenregeling en wat veranderingen voor deelnemers betekenen, draagt bij aan het draagvlak voor de wijzigingen. Door gepaste informatie en vraagstelling krijgt het pensioenfonds een compleet beeld van de wensen en voorkeuren van de verschillende deelnemersgroepen. Dit beeld legt een fundament onder de wijzigingen.

Het Pensioenakkoord legt de risico’s en verantwoordelijkheden explicieter bij de individuele deelnemer. Het pensioen wordt transparanter en persoonlijker. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de voorkeuren van deelnemers. Hoe denken de verschillende groepen deelnemers over bepaalde pensioenonderwerpen, zoals:

  • hun eigen risicopreferentie;
  • maatschappelijk verantwoordbeleggen (MVB/ESG);
  • belangrijke elementen in een nieuwe pensioenregeling
  • verstrekte en wenselijke informatie en communicatie van het pensioenfonds

Inzicht in de gedachten van deelnemers over deze onderwerpen biedt werkgevers, cao-partijen en pensioenfondsbesturen een wezenlijk ingrediënt voor het ontwerp van de pensioenregeling, voor wijzigingen in het pensioenfondsbeleid en voor de communicatie.

Het pensioenfonds moet voldoen aan bestaande én nieuwe wettelijke verplichtingen:

Het uitvoeren van een risicopreferentieonderzoek is verplicht

Eén van de kernelementen uit het Pensioenakkoord is de risicopreferentie van deelnemers. De Wet toekomst pensioenen verplicht pensioenfondsen om periodiek een risicopreferentieonderzoek uit te voeren onder alle deelnemers.

De informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders worden aangescherpt
De Wet toekomst pensioenen scherpt de diverse informatieverplichtingen uit de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling aan. Dit betreft niet alleen de informatie over de inhoud van de pensioenregeling, maar gaat ook over de manier waarop het pensioenfonds met de deelnemer communiceert. En hoe het pensioenfonds de nieuwe norm keuzebegeleiding invult. Pensioenfondsen moeten namelijk al direct bij de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, dus waarschijnlijk per 1 januari 2023, deelnemers begeleiden bij het maken van de voor hen relevante keuzes. Het pensioenfonds moet hiervoor een keuzeomgeving inrichten.

Toezichthouder AFM heeft een toenemende focus op communicatie. Met de toegenomen aandacht vanuit het Pensioenakkoord voor de (verbetering van de) communicatie tussen pensioenfonds en deelnemer, wordt ook de rol van de toezichthouder AFM groter. Het pensioenfonds moet voldoen aan alle wettelijke eisen, de AFM controleert op deze naleving. En de toezichthouder kijkt daarbij nadrukkelijk hoe pensioenfondsen communiceren met hun deelnemers.

Landelijk deelnemersonderzoek

In 2021 heeft Montae & Partners een landelijk deelnemersonderzoek uitgevoerd, dat door ruim 3.000 respondenten is ingevuld. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in welke kennis, wensen en verwachtingen deelnemers hebben over pensioen. De uitkomsten leest u via de knop hieronder.

Lees meer

Het antwoord van Montae & Partners: modulaire opzet deelnemersonderzoeken

Inzicht als basis voor ontwerp pensioenregeling en beleid

Wij hebben een modulaire opzet ontwikkeld. Onze aanpak bestaat uit twee fases.

Fase 1
In fase 1 voeren wij het onderzoek uit op het door u gekozen thema. Hiervoor zetten wij beproefde digitale tooling in. Eventueel in combinatie met gesprekken met uw deelnemers. Wij leggen de uitkomsten vast in een rapportage. Zo krijgt u inzicht in de mening en voorkeuren van uw deelnemers over diverse pensioenonderwerpen.

Fase 2
In fase 2 maken wij de vertaalslag van het verkregen inzicht naar uw pensioenbeleid. Wij maken analyses. Brengen de impact op uw beleid in kaart. Zo ondersteunen wij u bij de opzet van nieuw beleid. Of om uw huidige beleid te bevestigen. Voorbeelden hiervan zijn uw beleggingsbeleid en uw strategische communicatiebeleid. Zo houdt u grip op het Pensioenakkoord.

Meer informatie over fase 1 het deelnemersonderzoek vindt u via de knop hieronder.

Over fase 1 van het deelnemersonderzoek
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Sander Baars

adviseur pensioenfondsen

sander.baars@montaepartners.nl

+31 (0)6 15 51 92 44

Anne-Marie Wiegers

adviseur pensioenfondsen

anne-marie.wiegers@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 31 36 07

Of vul ons contactformulier in
Onze brochure aanvragen? Of meer informatie ontvangen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.