Stappenplan ESG-cyclus

Stap 1

De fundering van de ESG-cyclus bestaat uit de missie, visie en strategie van het pensioenfonds

Stap 2

De beliefs vormen uiteindelijk het uitgangspunt van de mate waarin je ESG-beleid wil ontwikkelen en welke instrumenten je daarvoor wil inzetten. Het is daarbij belangrijk om draagvlak onder deelnemers te creëren en te toetsen in welke mate zij duurzaamheid belangrijk vinden. De input van deelnemers over welke thema’s zij belangrijk vinden, kan het pensioenfonds meenemen in haar ESG-beleid.

Stap 3

Leg de uitgangspunten, doelstellingen en thema’s vast in een ESG-beleid. Als het IMVB-convenant ondertekend is, houdt dan ook rekening met de vereisten hiervan.

Stap 4

Start de dialoog met uitvoerders over de implementatiemogelijkheden.

Stap 5

Ontwikkel inzicht in de ESG-score van de huidige portefeuille en stel een integrale rapportage op naar aanleiding van de vastgestelde doelstellingen.

Doorloop de cyclus stap voor stap en houdt de veranderingen en ontwikkelingen in de gaten. Maatschappelijke opvattingen, technologische ontwikkelingen zijn namelijk continu in ontwikkeling. Hiermee zal het beleid ook verder ontwikkelen. Om het overzichtelijk te houden kan de implementatie van het ESG-beleid starten bij bijvoorbeeld de aandelenportefeuille. Daarna kan de implementatie zich uitbreiden naar de overige onderdelen van de beleggingsportefeuille.

Het advies van Montae & Partners

o Maak ESG-risico’s integraal onderdeel van je vermogensbeheer en risicomanagementbeleid en je ERB;

o Doorloop de ESG-cyclus in de goede volgorde:

 • Start met je visie, beliefs, uitgangspunten en doelstellingen;
 • Ga in gesprek met uitvoerders voor implementatiemogelijkheden;
 • Zorg voor inzicht ESG-score van huidige portefeuille en uiteindelijk een integrale rapportage op jouw doelstellingen.

o En doe het stap voor stap

 • Maatschappelijke opvattingen, technologische ontwikkelingen zijn in ontwikkeling. Hiermee zal je beleid ook ontwikkelen;
 • Implementatie: begin bijvoorbeeld met je aandelenportefeuille en breidt het uit naar je totale portefeuille.

De experts van Montae & Partners kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij:

1. Missie, visie en strategie

 • Begeleiding bestuur bij vaststellen ESG-uitgangspunten (ESG beliefs);
 • Koppeling ESG-risico’s aan risicobereidheid en ERB.

2. Toetsen en creëren van draagvlak bij deelnemers via een deelnemersonderzoek.

 • Te combineren met deelnemersonderzoeken naar risicohouding;

3. ESG-beleid

 • Opstellen ESG-beleid
 • Vereisten IMVB-convenant opnemen in het ESG-beleid en afspraken met vermogensbeheerders.

4. Implementatie ESG-beleid binnen de portefeuille:

 • Advisering over keuzes ESG-benchmarks, inzetten instrumenten als: uitsluiting, positieve selectie, voting- en engagement.

5. Monitoring

 • Integrale rapportage ESG-beleid pensioenfonds
 • Boordeling engagement- en voting activiteiten van vermogensbeheerders
 • De juiste en actuele informatie op de website (IORP II en SRD II)
Maak ESG-risico’s integraal onderdeel van je vermogensbeheer
en risicomanagementbeleid en je ERB.