De hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord werd op 22 juli 2020 openbaar. Op 1 januari 2022 is de beoogde inwerkingtreding en uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen in Nederland aan het nieuwe kader voldoen.

De komende jaren moet u, als pensioenfonds, aan de slag om te zorgen dat u in 2026 voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent het Pensioenakkoord. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, zijn er ook al veel zaken waarmee u nu al kunt beginnen. Montae & Partners helpt u hierbij. Met innovatieve oplossingen, kennisdeling en een concrete aanpak nemen wij u mee op reis naar het nieuwe Pensioenakkoord.

De reis naar een nieuw pensioencontract is lang en de exacte bestemming is nog onbekend. Wij helpen u om op de juiste bestemming te komen."

Blauwdruk Pensioenakkoord

De implementatie van het Pensioenakkoord is een complex en langdurig traject. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij een blauwdruk van een projectplan uitgewerkt. Dit projectplan biedt u handvatten om alle aspecten tijdig in gang te zetten en de vele mijlpalen te realiseren. We hebben het projectplan ingedeeld in overzichtelijke deelprojecten met een daarbij aansluitende projectstructuur.
Vraag via de knop hieronder de blauwdruk aan.

Blauwdruk aanvragen

Het laatste nieuws over het Pensioenakkoord