Eigenrisicobeoordeling pensioenfonds

Het uitvoeren van een eigenrisicobeoordeling is niet alleen verplicht maar ook zinvol! Montae & Partners helpt u met een pragmatische en proportionele invulling.

Man staat bij scherm met informatie over een zorgdossier met documenten om zich heen

haal meer uit uw eigenrisicobeoordeling!

De ERB zorgt meer dan andere risicomanagement tools voor inzicht in samenhang tussen visie/ strategie en de risico’s, inclusief impact op de pensioenresultaten van deelnemers (het doel van menig fonds). De ERB geeft antwoord op een centrale vraag en wordt gebruikt bij het nemen van strategische beslissingen. De ERB zorgt hiervoor voor een gestructureerde en onderbouwde strategische beslissing.

Een ERB is een tool voor strategische analyses en geeft daarbij ook een kwalitatieve operationele risicoanalyse, inzicht in de doelmatigheid van het risicobeheer, de totale financieringsbehoeften, risico’s voor de deelnemers én een beoordeling van nieuwe of opkomende risico’s. Montae & Partners heeft ruime ervaring met risicobeoordelingen, werkt met een top-of-class multidisciplinair team en beschikt over de nieuwste fintech tools.

Contact opnemen
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Marieke van der Werf

adviseur eigen risicobeoordeling

marieke.van.der.werf@montaepartners.nl

+31 (0)6 15 20 06 07

Nathalie Houwaart

Adviseur risk & investment

nathalie.houwaart@montaepartners.nl

+31 (0)6 23 92 66 13

Wat is de Eigen Risicobeoordeling (ERB)?

De ERB is een risicomanagement tool voor het bestuur. De ERB kan gebruikt worden voor sturing en voor verantwoording.

De ERB draagt bij aan het inzicht van het bestuur in hoe het fonds ervoor staat, waar het naar toe gaat en wat het daarbij onderweg tegenkomt. Dit zorgt voor een versteviging van het risicomanagement en daarmee een betere beheersing gedurende de rit naar het doel; voorkomen vertragingen / extra kosten / verdwalen. Beslissingen worden bewust en onderbouwd genomen.

In zeker zin is het een integrale risicoanalyse plus. De ERB zorgt, meer dan andere risicomanagement tools, voor inzicht in samenhang tussen visie/strategie en de risico’s, inclusief impact op de pensioenresultaten van deelnemers (het doel van elk pensioenfonds).

Veel onderdelen van een ERB worden reeds uitgevoerd bij pensioenfondsen, de ERB zorgt echter voor een compleet en samenhangend geheel. Onderdelen die reeds worden uitgevoerd kunnen worden meegenomen, of verwijzingen naar bestaande informatie/documenten is mogelijk. De ERB biedt ruimte voor proportionaliteit en eigen invulling.

Waarom is een ERB belangrijk?

Een ERB is enerzijds een Wettelijke verplichting en daarnaast ook een zeer bruikbare risicomanagement tool.

wettelijke verplichting

Vanaf januari 2019 heeft Nederland IORP II verankerd in de Nederlandse wetgeving. ERB is een verplicht onderdeel van deze wetgeving en is in de Nederlandse wetgeving vastgelegd in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 18b. Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk te starten met ERB beleid, waarin onder andere triggers voor een ERB geformuleerd zijn.

Een pensioenfonds dient vanuit de Wet in ieder geval in de volgende situaties een ERB uit te voeren:

  • Elke 3 jaar: een volledige ERB, dus voor fondsen die dit nog niet gedaan hebben uiterlijk 2021
  • Zo spoedig mogelijk: bij een significante wijziging in het risicoprofiel van het fonds of door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen, dit gebeurt door een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld:

    1. Crisissituatie (bv. COVID-19 pandemie)
    2. Collectieve waardeoverdracht
    3. Pensioenakkoord

Het uitvoeren van een ERB, welke stappen moet u doorlopen?

Bruikbaar ERB beleid dient verder te gaan dan het overnemen van de wettekst. Het ERB beleid dient aanwezig te zijn alvorens een eigen risicobeoordeling gestart wordt. Elk pensioenfonds dient gedegen ERB beleid op te stellen, met daarin kaders voor het uitvoeren van een ERB. In het onderstaande overzicht ziet u een stappenplan dat u doorloopt bij het uitvoeren van een ERB in samenwerking met Montae & Partners.

Terug naar Risk & Investment
Vragen over de Eigen Risicobeoordeling?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.