ESG-beleid voor pensioenfondsen

Duurzaam beleggen heeft een opmars gemaakt. Ook binnen de pensioensector zijn ESG-factoren als onderdeel van het vermogensbeheerproces niet meer weg te denken. ESG staat voor: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuursorganisatie). Dit zijn de drie centrale factoren aan de hand waarvan de mate van duurzaamheid vaak wordt gemeten. Hierbinnen is er een veelheid aan thema’s. Zo wordt er vaak verwezen naar de 17 door de VN vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde SDG’s (Sustainable Development Goals).

Pensioenfondsbesturen worden geconfronteerd met ESG-uitdagingen op verschillende niveaus:

 • Strategie- en beleidsvraagstukken
 • Implementatie van het beleid via instrumenten in de beleggingsportefeuille
 • Verantwoording afleggen aan stakeholders waaronder deelnemers, toezichthouders en de wetgever.
 • Er zijn oneindig veel samenwerkingsinitiatieven waaraan pensioenfondsenkunnen deelnemen zoals bijvoorbeeld het Klimaatakkoord, het IMVB-convenant en verschillende engagementinitiatieven.

De opvattingen van pensioendeelnemers en van de maatschappij over wat verantwoord is, zijn niet statisch. Dat zorgt ervoor dat uw ESG-beleid doorlopend in ontwikkeling is en kan veranderen.

Montae & Partners ontzorgt fondsbesturen en helpt bij het opstellen en evalueren van een ESG-beleid, dat te toetsen bij de deelnemers en vervolgens te implementeren samen met de vermogensbeheerder(s).

Daarbij is ons uitgangspunt dat ESG-factorenintegraal onderdeel zijn van uw vermogensbeheercyclus, risicomanagementbeleid en Eigen Risico Beoordeling. Hierbij is het nu meer dan ooit van belang om focus aan te brengen en te zorgen dat wordt voldaan aan alle nieuwe wet- en regelgeving.

Contact opnemenBrochure opvragen
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Yvette Hellegers

adviseur ESG

yvette.hellegers@montaepartners.nl

+31 (0)6 31 68 26 55

Anne Kock

Adviseur esg

anne.kock@montaepartners.nl

+31 (0)6 25 43 29 93

De ESG-cyclus

Stap 1 - Missie, visie & strategie: ESG-ambitie
De basis van de ESG-cyclus wordt gevormd door de missie, visie en strategie en de onder andere daaruit voortvloeiende ESG-ambitie van het pensioenfonds.

Montae & Partners begeleidt u bij het vaststellen van uw ambitie en uitgangspunten op het gebied van duurzaam beleggen (ESG-beliefs). Dit doen wij bijvoorbeeld door een workshop te organiseren met het pensioenfonds. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten raden wij aan de deelnemers te raadplegen via een deelnemersonderzoek.

Stap 2 - ESG-doelstellingen
De ESG-ambitie bestaat uit ESG-beliefs en overige uitgangspunten en is de basis voor de ESG doelstellingen van uw pensioenfonds.  Het is daarbij belangrijk dat de doelstellingen zo concreet mogelijk en meetbaar zijn.

Montae & Partners begeleidt u bij het vaststellen en herijken van uw ESG-beliefs. Montae & Partners ondersteunt eveneens in het toetsen en creëren van draagvlak bij deelnemers via een deelnemersonderzoek.

Stap 3 - ESG-beleid
De ambitie (ESG-beliefs en ’uitgangspunten) en de ESG doelstellingen worden vertaald naar een implementatiekader en vormen samen het ESG-beleid. Als uw pensioenfonds het IMVB-convenant ondertekend heeft dan gelden er specifieke vereisten waaraan dit beleid moet voldoen.

Montae & Partners ontzorgt u in de uitvoering van deze stappen. Wij kunnen u hierbij adviseren ten aanzien van keuzes over:

 • Beleggingscategorieën;
 • ESG-instrumenten als uitsluiting, positieve selectie, voting- en engagement, impact beleggen;
 • ESG-benchmarks;
 • Governance;
 • Dataproviders.

Stap 4 - Implementatie
Binnen uw huidige beleggingsportefeuille wordt meestal meer op het gebied van ESG gedaan dan u wellicht denkt. ESG is mogelijk ook al een  criterium geweest in de selectie van uw fiduciair beheerder en vermogensbeheerders. Het doel is om uw ESG-beleid in te bedden in de gehele vermogensbeheercyclus en de beleggingsportefeuille zo goed mogelijk aan te sluiten op uw eigen ESG-beleid en thema’s. Vermogensbeheerders hebben hiervoor verschillende mogelijkheden beschikbaar.

Aan de hand van uw ESG-beleid helpt Montae & Partners u bij het inrichten van uw beleggingsportefeuille zodanig dat dit bijdraagt aan het realiseren van uw ESG-doelstellingen.

Montae & Partners heeft een integraal dashboard duurzaam beleggen ontwikkeld. Dit is een top-down analyse waarmee u inzicht krijgt in:

Strategie

 • De status van de implementatie van het ESG-beleid en in hoeverre de ESG-doelstellingen worden gerealiseerd;
 • De status ten aanzien van de implementatie van de verschillende wet- en regelgeving.

Portefeuille
De ESG-instrumenten en thema’s per beleggingscategorie zoals deze nu zijn opgenomen in de beleggingsportefeuille.

Stap 5 - Monitoring en communicatie
U monitort zowel de externe als de interne (binnen uw beleggingsportefeuille) ESG-ontwikkelingen en deze worden gerelateerd aan uw eigen ESG-doelstellingen. U bent transparant en zorgt voor verantwoording aan de verschillende stakeholders van uw pensioenfonds.

Montae & Partners helpt u in de monitoring en in de communicatie. Zo zorgen wij voor de juiste en actuele informatie op de website en in het jaarverslag. Hierbij helpen onze communicatiespecialisten u dit op een goede manier aan de deelnemers over te brengen

Het modulaire aanbod van Montae & Partners

 • Omdat elk pensioenfonds een eigen ambitie en andere wensen heeft, is onze dienstverlening af te nemen in verschillende modules.

  Dit geeft u de mogelijkheid om Montae & Partners in te laten stappen in elke fase van de ESG-cyclus of bij bijvoorbeeld het voldoen aan wet- en regelgeving. Wij helpen u de juiste modules te kiezen en uw ambitie een stap dichterbij te laten komen.

 • ESG-team
  Montae & Partners heeft een divers ESG-team. In het team zitten investment consultants die gespecialiseerd zijn op het gebied van duurzaam beleggen, risicomanagement, wet- en regelgeving en communicatie. Met dit brede team zijn wij in staat u over de gehele ESG-cyclus te helpen.

  De ESG-cyclus
  Het uitgangspunt voor onze ESG-dienstverlening is de ESG-cyclus die integraalonderdeel is van de algemene vermogensbeheercyclus. Wij zorgen er hierbij voordat uw pensioenfonds voldoet aan wet- en regelgeving

Terug naar Risk & Investment

Download de brochure over ESG

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Vragen over ESG?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.