ESG-beleid voor pensioenfondsen

ESG en duurzaam beleggen wordt binnen de pensioensector een steeds belangrijker thema. Grotere fondsen zijn er al langer mee bezig en er zijn verschillende initiatieven om aan deel te nemen, zoals het Klimaatakkoord en het IMVB-convenant. Kleinere fondsen vragen zich af wat zij moeten en kunnen doen. Montae & Partners heeft een aanpak ontwikkeld om fondsbesturen te helpen bij het opstellen van een ESG-beleid, dat te toetsen bij de deelnemers en vervolgens te implementeren samen met de vermogensbeheerder(s).

Man staat bij scherm met informatie over een zorgdossier met documenten om zich heen

ESG, integraal onderdeel van de vermogens- beheercyclus

ESG en duurzaam beleggen gaat over veel onderwerpen. Zo wordt er vaak verwezen naar de 17 vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen door de VN (de zogenaamde SDG’s). Iedereen heeft er een mening over en die mening verandert.

De experts van Montae & Partners zijn onafhankelijk en hebben ruime ervaring bij het begeleiden van pensioenfondsen bij de gehele ESG-cyclus voor het vermogensbeheer. Van het komen tot de uitgangspunten en doelstellingen van het ESG-beleid, het betrekken van deelnemers via een ESG-deelnemersonderzoek tot het vertalen van het beleid naar de beleggingsportefeuille en het opzetten van een integrale ESG-rapportage om uw beleid te monitoren.

Wij nemen uw zorg uit handen en werken op onderdelen samen met de bestaande (fiduciaire) vermogensbeheerders om te komen tot een passend ESG-beleid.

Contact opnemen
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Yvette Hellegers

adviseur ESG

yvette.hellegers@montaepartners.nl

+31 (0)6 31 68 26 55

Anne Kock

Adviseur esg

anne.kock@montaepartners.nl

+31 (0)6 25 43 29 93

Wat is ESG?

ESG staat voor: Environment, Social en Governance (milieu, sociaal en bestuursorganisatie). Dit zijn de drie centrale factoren aan de hand waarvan duurzaamheid vaak wordt gemeten.

ESG / duurzaam beleggen gaat over veel onderwerpen. Zo wordt er vaak verwezen naar de 17 vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen door de VN (de zogenaamde SDG’s). Iedereen heeft er een mening over en die mening verandert. Dit maakt het vaak lastig voor pensioenfondsen om invulling te geven aan de ESG-cyclus.

Wij hanteren de volgende stappen in de ESG-cyclus die integraal onderdeel is van de algemene vermogensbeheercyclus. Het advies is daarbij om  ESG-risico’s integraal onderdeel te maken van je vermogensbeheer en risicomanagementbeleid en je ERB.

Levert duurzaam beleggen extra rendement op?

Of duurzaam beleggen extra rendement oplevert kan niet eenduidig wetenschappelijk bewezen worden. Wel is het onze overtuiging dat alleen die ondernemingen die ook investeren in de toekomst zullen overleven en voor een pensioenfonds en de deelnemer het beste rendement opleveren. Dit vereist een integrale beoordeling van ondernemingen waarin maatschappelijk rendement naast financieel rendement wordt meegenomen.

Beoordeel investeringen op basis van maatschappelijk rendement en financieel rendement.

Stappenplan ESG-cyclus

Stap 1.
De fundering van de ESG-cyclus bestaat uit de missie, visie en strategie van het pensioenfonds

Stap 2.
De beliefs vormen uiteindelijk het uitgangspunt van de mate waarin je ESG-beleid wil ontwikkelen en welke instrumenten je daarvoor wil inzetten. Het is daarbij belangrijk om draagvlak onder deelnemers te creëren en te toetsen in welke mate zij duurzaamheid belangrijk vinden. De input van deelnemers over welke thema’s zij belangrijk vinden, kan het pensioenfonds meenemen in haar ESG-beleid.

Stap 3.
Leg de uitgangspunten, doelstellingen en thema’s vast in een ESG-beleid. Als het IMVB-convenant ondertekend is, houdt dan ook rekening met de vereisten hiervan.

Stap 4.
Start de dialoog met uitvoerders over de implementatiemogelijkheden.

Stap 5.
Ontwikkel inzicht in de ESG-score van de huidige portefeuille en stel een integrale rapportage op naar aanleiding van de vastgestelde doelstellingen.

Doorloop de cyclus stap voor stap en houdt de veranderingen en ontwikkelingen in de gaten. Maatschappelijke opvattingen, technologische ontwikkelingen zijn namelijk continu in ontwikkeling. Hiermee zal het beleid ook verder ontwikkelen. Om het overzichtelijk te houden kan de implementatie van het ESG-beleid starten bij bijvoorbeeld de aandelenportefeuille. Daarna kan de implementatie zich uitbreiden naar de overige onderdelen van de beleggingsportefeuille.

Het advies van Montae & Partners

 • Maak ESG-risico’s integraal onderdeel van je vermogensbeheer en risicomanagementbeleid en je ERB;
 • Doorloop de ESG-cyclus in de goede volgorde;

  1. Start met je visie, beliefs, uitgangspunten en doelstellingen;
  2. Ga in gesprek met uitvoerders voor implementatiemogelijkheden;
  3. Zorg voor inzicht ESG-score van huidige portefeuille en uiteindelijk een integrale rapportage op jouw doelstellingen.
 • En doe het stap voor stap;

  1. Maatschappelijke opvattingen, technologische ontwikkelingen zijn in ontwikkeling. Hiermee zal je beleid ook ontwikkelen;
  2. Implementatie: begin bijvoorbeeld met je aandelenportefeuille en breidt het uit naar je totale portefeuille.

De experts van Montae & Partners kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij:

 • Missie, visie en strategie
  Begeleiding bestuur bij vaststellen ESG-uitgangspunten (ESG beliefs);
  Koppeling ESG-risico’s aan risicobereidheid en ERB.
 • Toetsen en creëren van draagvlak bij deelnemers via een deelnemersonderzoek.
  Te combineren met deelnemersonderzoeken naar risicohouding;
 • ESG-beleid
  Opstellen ESG-beleid;
  Vereisten IMVB-convenant opnemen in het ESG-beleid en afspraken met vermogensbeheerders.
 • Implementatie ESG-beleid binnen de portefeuille:
  Advisering over keuzes ESG-benchmarks, inzetten instrumenten als: uitsluiting, positieve selectie, voting en engagement.
 • Monitoring
  Integrale rapportage ESG-beleid pensioenfonds;
  Beoordeling engagement- en votingactiviteiten van vermogensbeheerders;
  De juiste en actuele informatie op de website (IORP II en SRD II).
Terug naar Risk & Investment
Vragen over ESG?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.