30%-regeling en pensioenopbouw

30%-regeling en pensioenopbouw

26/8/15

Op grond van de fiscale wetgeving mag pensioen worden opgebouwd over het fiscale loon, met uitzondering van de auto van de zaak. Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen behoren niet tot het fiscale loon en dus kan er geen pensioen over worden opgebouwd.

Werknemers die in Nederland komen werken of naar een ander land worden uitgezonden, hebben soms recht op een fiscaal vriendelijke regeling. Ze mogen maximaal 30% van het loon belastingvrij ontvangen als tegemoetkoming voor ‘extraterritoriale kosten’ (30%-regeling). Over deze onkostenvergoeding konden zij in principe geen pensioen opbouwen. De werkkostenregeling, die sinds 2015 geldt voor alle werkgevers, biedt nu wel de mogelijkheid voor pensioenopbouw over de onbelaste 30%-vergoeding.

Werkkostenregeling
Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kan maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') worden besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. In de WKR bestaan voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen 'gerichte vrijstellingen'. Een van die vrijstellingen is de 30% regeling voor extraterritoriale kosten.

Fiscaal gevolg is dat de 30%-regeling nu onder het (weliswaar vrijgestelde) fiscale loon valt. Onder de WKR behoren namelijk alle vrije vergoedingen en verstrekkingen tot het (fiscale) eindheffingsloon. Het feit dat de 30%-vergoeding kwalificeert als gerichte vrijstelling doet daar niets aan af. Over het eindheffingsloon mag pensioen worden opgebouwd, mits het eindheffingsloon individualiseerbaar is. Dat is voor de 30%-regeling het geval.

Pensioenreglement en arbeidsovereenkomst
Bij toepassing van de WKR kan dus pensioen opgebouwd worden over de 30%-vergoeding.  Er moet dan wel een aantal zaken worden geregeld. Zo moet in de pensioenregeling (pensioenreglement) zijn opgenomen dat de 30%-vergoedingen deel uitmaken van het pensioengevend loon. Voor die wijziging is dan wel de instemming van de Ondernemingsraad vereist.

Verder is ook van belang dat de tekst in de arbeidsovereenkomst over deelname aan de pensioenregeling aansluit bij de definitie van het pensioengevend loon. Denk daarbij ook aan de eventuele eigen bijdrage die de werknemer is verschuldigd. Tot slot een laatste tip: ga ook na wat de dekking bij arbeidsongeschiktheid is: Is de 30%-regeling hier ook onderdeel van het verzekerd bedrag?

Meer informatie? Montae & Partners helpt u graag verder!

Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact