Accountants vragen aandacht voor evenwichtigheid indexatiebesluiten

Accountants vragen aandacht voor evenwichtigheid indexatiebesluiten

31/1/2023

Accountants van KPMG en Deloitte hebben aangekondigd bij de controle van jaarverslagen van pensioenfondsen meer aandacht te zullen besteden aan de onderbouwing van indexatiebesluiten. Het gaat dan met name om de evenwichtige belangenafweging. Besturen dienen in ieder geval aan te geven hoe een besluit tot stand is gekomen, inclusief de betrokkenheid van verantwoordingsorgaan en/of Raad van Toezicht, en waarom het besluit passend wordt geacht voor alle groepen deelnemers. Ook moet worden ingegaan op de samenhang tussen het indexatiebesluit en andere (toekomstige) besluiten.

De accountants zien bij veel fondsen nog ruimte voor verbetering in de informatie die op de website wordt gegeven over de evenwichtigheid van indexatiebesluiten. Een onderzoek van AFM leverde eind december 2022 een vergelijkbare conclusie op. Pensioenfondsen moeten op basis van de verslaggevingsregels de belangrijkste ontwikkelingen en het gevoerde beleid toelichten in het bestuursverslag. De accountants willen daarom dat in het bestuursverslag over 2022 wordt ingegaan op het genomen indexatiebesluit, inclusief een toelichting op de evenwichtigheid van dat besluit.

Bron: PensioenPro, 25 januari 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.