Advies Raad van State over de pensioenregeling voor payrollwerknemers

Advies Raad van State over de pensioenregeling voor payrollwerknemers

7/1/20

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 17 december 2019 advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat minimumeisen stelt aan een pensioenregeling voor payrollwerknemers.

Het ontwerpbesluit bepaalt dat payrollwerkgevers payrollwerknemers een adequate pensioenregeling moeten bieden, als bij de inlener of de sector van de inlener, werknemers in gelijke functies ook pensioen opbouwen. Daarvoor kan de payrollwerkgever aansluiting zoeken bij de pensioenregeling van de inlenende werkgever. Als dat niet kan of niet wenselijk is, moet de payrollwerkgever zelf voorzien in een adequate pensioenregeling. Het ontwerpbesluit stelt hiervoor minimumeisen. Deze minimumeisen gaan over de volgende onderwerpen:

  • er moet zowel ouderdoms- als nabestaandenpensioen worden opgebouwd,
  • er mag geen wachttijd of drempelperiode worden gehanteerd en
  • er geldt een gemiddelde werkgeverspremie (van 13,7%).

In zijn advies stelt de Raad van State dat met de gestelde eisen toch verschillen blijven bestaan tussen de pensioenregeling van payrollwerknemers en reguliere werknemers. Deze verschillen leiden nog steeds tot aantasting van de concurrentiepositie. Het kan er ook toe leiden dat de eisen payrolling zo duur maken, dat payroll niet meer concurrerend is. Daarnaast is er onvoldoende toelichting op de uitvoerbaarheid en het perspectief voor de burger. De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert het ontwerpbesluit aan te passen en om minder hoge eisen te stellen aan een adequate pensioenregeling.

Bron: Rijksoverheid.nl/ Raad van State

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact