AFM: Consultatie van beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

AFM: Consultatie van beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

7/4/21

AFM heeft de herziening van de beleidsregel over bepaling van de hoogte van bestuurlijke boetes ter consultatie neergelegd.

De AFM beschikt uit hoofde van haar toezicht functie op de naleving van financiële wet- en regelgeving over wettelijke handhavingsbevoegdheden zoals het opleggen van bestuurlijke boetes. Voor het vaststellen van de hoogte van de boetes hanteert de AFM een boetetoemetingsbeleid. Omdat het huidige beleid deels gedateerd is en niet meer volledig aansluit bij de wet- en regelgeving, is aanpassing van deze beleidsregel wenselijk, volgens AFM.

De consultatie loopt tot en met 30 april 2021. De AFM verwerkt de ontvangen consultatiereacties in een feedbackstatement, waarmee zichtbaar wordt in hoeverre de verschillende consultatiereacties hebben geleid tot aanpassing van de concept beleidsregel.

De definitieve versie van de aangepaste beleidsregel met toelichting wordt medio 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en op www.afm.nl.

Bron: AFM

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact