AFM: Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten

AFM: Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten

7/4/21

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over gemaakte kosten. In een op de vijf onderzochte jaarverslagen ontbreekt bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel. Dat heeft AFM na analyse van 166 jaarverslagen van pensioenfondsen geconcludeerd.

AFM meldt dat alle pensioenfondsen tezamen per jaar ongeveer 9 miljard aan kosten maken. Dit komt neer op bijna 0,6% van het totaal belegd pensioenvermogen. Dit zijn kosten voor bedrijfsvoering, vermogensbeheer en transacties. De kosten per deelnemer verschillen echter soms wel tussen pensioenfondsen. AFM merkt daarover op dat voor bovengemiddelde fondsen goede redenen kunnen zijn. Zij noemen als voorbeelden een hoger serviceniveau van een pensioenfonds, complexere beleggingen, het bewust spreiden van risico’s of het nastreven van een hoger rendement. AFM geeft aan dat nog geen kwart van de fondsen in het jaarverslag een relatie legt tussen kosten en serviceniveau of complexiteit van de regeling. Minder dan een derde van de fondsen maakt duidelijk hoe de kosten voor vermogensbeheer samenhangen van hogere risico’s en rendementen. Het belangrijk dat fondsen daar transparant over zijn, omdat dergelijke informatie belanghebbenden in staat stelt om een goed oordeel te geven over de hoogte van de kosten. Bovendien stelt het de belanghebbenden zo in staat om de juiste vragen te stellen. Overigens onderschrijft de sector dat zelf ook, waarbij de Pensioenfederatie concrete aanbevelingen heeft opgesteld voor het rapporteren van kosten en het geven van een gedegen toelichting daarop.

Volgens de AFM verhoogt transparantie het vertrouwen in de pensioensector. De AFM wijst er ook op dat kostentransparantie van belang is in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel. In het nieuwe stelsel worden gemaakte kosten door fondsen direct in mindering gebracht op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers. Zij zien die kosten dan dus jaarlijks terug in hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

AFM roept pensioenfondsen op om in hun jaarverslag over 2020 de wettelijke regels voor transparantie van kosten goed te volgen. Het AFM-rapport geeft pensioenfondsen daarvoor praktische handvatten. De jaarverslagen over 2020 moeten voor 1 juli 2021 gereed zijn.

Bron: AFM

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact