AFM publiceert jaarverslag 2019

AFM publiceert jaarverslag 2019

21/4/20

Op 16 april heeft de AFM haar jaarverslag 2019 gepubliceerd. De toezichthouder legt in het jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de impact van de coronacrisis op de financiële markten en consumenten.

Ten aanzien van pensioenen wordt er ingegaan op de uitwerking van het pensioenakkoord. AFM ziet hierbij een kans om het pensioenstelsel te vereenvoudigen. Dit maakt communicatie makkelijker en zorgt voor meer draagvlak voor het nieuwe stelsel. Recent onderzoek van de AFM heeft namelijk laten zien dat de complexiteit van het huidige stelsel tot fouten leidt in de communicatie naar deelnemers. Het onderzoek laat zien dat er inconsistenties van variërende omvang bestaan in de vermelde bedragen op o.a. UPO’s, brieven met keuzemogelijkheden en toekenningsbrieven. Het onderzoek betrof een kleine steekproef. De AFM beslist dit jaar over vervolgonderzoek.

Bron: AFM

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact