AFM publiceert jaarverslag 2020

AFM publiceert jaarverslag 2020

20/4/21

Met het onlangs gepubliceerde jaarverslag geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzicht in haar activiteiten en behaalde resultaten in 2020, inclusief de jaarrekening. Voor het pensioentoezicht wijst de AFM op het belang van deelnemersbescherming tijdens en na de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Onder het nieuwe pensioenstelsel dragen deelnemers meer risico’s en moeten zij meer keuzes maken. De AFM geeft aan dat deelnemers correct, duidelijk, evenwichtig en tijdig moeten worden geïnformeerd over de gevolgen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De AFM vindt het belangrijk dat het nieuwe pensioenstelsel concreet wordt gemaakt aan deelnemers, dat het pensioen uitlegbaar en uitvoerbaar is, en dat het voor deelnemers niet te ingewikkeld moet worden gemaakt zodat voorzienbare teleurstellingen worden voorkomen. De AFM verwijst in het jaarverslag ook de naar de publicatie van de “Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve waardeoverdracht” in 2020. Deze leidraad verduidelijkt de communicatievereisten voor pensioenuitvoerders aan pensioendeelnemers over de gevolgen van een collectieve waardeoverdracht. Volgens de inschatting van de AFM zal in de komende transitieperiode een toename zijn van het aantal collectieve waardeoverdrachten waarover deelnemers geïnformeerd gaan worden.

Bron: AFM, 13 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact