AFM publiceert Onderzoeksrapport variabele uitkeringen

AFM publiceert Onderzoeksrapport variabele uitkeringen

20/4/21

De AFM heeft op basis van een onderzoek naar de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) het Onderzoeksrapport variabele uitkeringen gepubliceerd. Hierin blijkt dat de AFM bevindingen en aanbevelingen heeft op het ontwerp van en de communicatie over variabele pensioenuitkeringen bij de beschikbare-premieregelingen van pensioenuitvoerders. De toezichthouder vindt het onderzoek relevant omdat de Wvp veel elementen heeft, die terugkomen in het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten van dit rapport bieden daarmee ook belangrijke lessen voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel.

De AFM heeft de volgende bevindingen en aanbevelingen voor pensioenaanbieders.

Er is beter inzicht in de kenmerken van wensen deelnemers nodig. Deelnemers moeten bijvoorbeeld de risico’s van langdurig gespreid beleggingsbeleid niet alleen willen, maar ook kunnen dragen. Het is belangrijk om periodiek uit te vragen in welke mate deelnemers risico’s zoeken (risicopreferentie).

De keuzebegeleiding bij variabele pensioenuitkeringen moet beter. De keuze tussen een variabele of vastgestelde uitkering is verstrekkend en kan ook niet meer worden gewijzigd. Het is belangrijk dat deelnemers het belang en de gevolgen van hun keuze goed snappen. De AFM benadrukt het belang van regelgeving om te waarborgen dat de pensioenregeling beter aansluit bij de risicopreferentie van deelnemers.

Een digitale keuzeomgeving kan deelnemers helpen met complexe keuzes, waardoor hen een beter inzicht wordt gegeven in de mogelijke korte- en langetermijnuitkomsten van hun pensioen. Hierdoor kunnen ook de risico’s van de stapeling van keuzes inzichtelijk worden gemaakt.

De communicatie bij verlaging van de uitkering moet eerder en beter. Gepensioneerden krijgen informatie over een verlaging soms pas nadat deze is doorgevoerd. Dit geeft gepensioneerden geen ruimte meer om hun bestedingspatroon aan te passen of andere acties te ondernemen. De AFM vindt ook dat de brieven van de fondsen hierover te veel jargon bevatten.

Bron: AFM, 13 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact