Analyse herverdeling van individueel pensioenvermogen naar partnerpensioen

Analyse herverdeling van individueel pensioenvermogen naar partnerpensioen

8/6/2021

Netspar heeft een paper gepubliceerd waarin een analyse is gemaakt over de uitkomsten van een experiment om de voorkeur te meten van het omzetten van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen. Het meet-onderzoek betreft werknemers met een partner in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar. Gekeken is naar vijf denkbeeldige situaties, variërend van geen uitruil tot volledige uitruil van het ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen. De bereidheid om pensioenvermogen uit te ruilen loopt sterk uiteen: 35% van alle mensen geven als voorkeur om 50% van hun ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen, 33% geeft de voorkeur aan minder uitruil en 32% kiest voor meer uitruil. Factoren voor de keuze voor uitruil zijn onder meer de bijdrage die de partners leveren aan het totale gezinsinkomen, de overlevingskans van de partner en het aantal jaren dat de partner naar verwachting zal overleven. Doorgaans kiezen mannen die eerder voor uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen dan vrouwen. Ook personen, die een risicomijdende, of een toekomstgerichte dan wel een onzelfzuchtige instelling hebben, hebben de grotere voorkeur voor uitruil. De kernboodschap voor de sector die uit deze paper kan worden gehaald is dat de communicatie over de mogelijkheden van nabestaandenpensioen verbeterd moet worden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de partner. Zowel de economische voorkeur van de pensioengerechtigde als van de partner zijn namelijk van belang voor de keuze van uitruil. Daarnaast is een duidelijke keuzearchitectuur met transparante producten is noodzakelijk.

Bron: Netspar