Angst voor lang beslisproces sociale partners bij transitie naar nieuw contract

Angst voor lang beslisproces sociale partners bij transitie naar nieuw contract

28/9/2021

Bestuurders van pensioenfondsen zien de mogelijk lange duur van het transitie-overleg van sociale partners over contractkeuze, premie en invaren als een risicofactor. Werkgevers en vakbonden zouden moeilijk tot besluitvorming kunnen komen, moeite hebben met het interpreteren van de benodigde informatie en ook het wetgevingstempo wordt gezien als mogelijk vertragende factor.  Werkgevers en vakbonden vinden de zorgen daarover voorbarig. Zij zien juist dat veel werkgevers en branches al voortvarend zijn begonnen met de voorbereiding van het besluitvormingsproces, samen met hun pensioenuitvoerders. Ook zijn er vanuit sociale partners verschillende initiatieven voor kennisdeling.

DNB liet verder eind vorige week weten de mate van regievoering door de pensioenfondsen periodiek te gaan monitoren. Verzekerde regelingen en ppi’s blijven buiten deze monitoring.

Bron: PensioenPro, 27 september 2021