Antwoord op Kamervragen over beleggingen van pensioenfondsen

Antwoord op Kamervragen over beleggingen van pensioenfondsen

2/6/2021

Minister Koolmees van SZW heeft mede namens minister Kaag van Buitenlandse Handel geantwoord op vragen van voormalige Kamerlid Smeulers (GroenLinks) over schadelijke beleggingen van pensioenfondsen. Volgens de minister bepalen pensioenfondsen zelf waarin zij beleggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemers. Het kabinet vindt dat het beleggingsbeleid verantwoord moet zijn. Daarom heeft het kabinet samen met pensioenfondsen, vakbonden en maatschappelijke organisaties het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant gesloten.

Fondsen zijn verplicht in de eigenrisicobeoordeling aan te geven dat zij de risico’s beheersen die zich voordoen op terrein van milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen (ESG). Hier moeten zij in het jaarverslag verantwoording over afleggen. Beleggingsbeslissingen moeten passen binnen de beleidsuitgangspunten en doelstellingen van het fonds. Dit geldt voor alle investeringen dus ook als die nadelige effecten zouden kunnen hebben op ESG-factoren.

Bron: Rijksoverheid 27 mei 2021