Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen ontstaan door collectieve beëindiging

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen ontstaan door collectieve beëindiging

21/4/20

Op 15 april jl. heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer verzonden betreffende de knelpunten in de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen, zoals gemeld door de Stichting van de Arbeid, Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. De STAR heeft hierin met name aandacht gevraagd voor de waardeoverdracht van kleine pensioenen die zijn ontstaan door collectieve beëindiging van een pensioenregeling.

In zijn brief geeft Koolmees aan een meerwaarde te zien in het vereenvoudigen van het proces van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Het samenvoegen van alle kleine pensioenen, hoe dan ook ontstaan, leidt tot een aanzienlijker omvang voor deelnemers. Daarnaast kunnen voor pensioenuitvoerders de uitvoeringskosten dalen. Koolmees gaat een wetswijziging voorbereiden en hoopt deze wetswijziging in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022. In de praktijk hoeven pensioenuitvoerders echter niet op de wetswijziging te wachten bij het maken van een plan voor de  automatische waardeoverdracht. Koolmees geeft aan dat het het meest efficiënt is als pensioenuitvoerders één plan maken voor overdrachten van alle bestaande kleine pensioenen. Pensioenuitvoerders wordt aangeraden om tot 1 juli 2020 voor hun hele administratie van kleine pensioenen - ongeacht de ontstaansgeschiedenis – een uitvraag te doen bij het Pensioenregister en hier een integraal plan voor op te stellen. Pensioenuitvoerders moeten echter met de overdracht van de kleine pensioenen die niet onder de reikwijdte van de huidige Wet waardeoverdracht kleine pensioenen vallen wachten op de inwerkingtreding van de wetswijziging.

Bron: Rijksoverheid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact