Belastingdienst past netto staffels en handreiking inhaal en inkoop pensioen aan

Belastingdienst past netto staffels en handreiking inhaal en inkoop pensioen aan

28/1/20

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 22 januari jl. een nieuwe versie van ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’ op hun website gepubliceerd. De wijzigingen betreffen actualisering in de gebruikte bedragen in de voorbeelden in de bijlagen bij de handreiking. Tevens zijn er enkele tekstuele, niet-inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

De handreiking is op 27 december 2019 aangepast, mede naar aanleiding van de publicatie van het aangepaste Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333. Onderdeel daarvan is een aanpassing van de nettopremiestaffels, als gevolg van toepassing van de meest actuele overlevingstafel en de aanpassing van het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2020 is het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting namelijk verlaagd van 51,75% naar 49,50%. Door deze verlaging wijzigt de zogenoemde netto-factor, die wordt toegepast in de berekening van de maximaal toelaatbare pensioenopbouw in een netto-pensioenregeling. De netto-factor wordt iets hoger, met als gevolg dat de netto-staffels per leeftijdscohort iets ruimer worden. Hierdoor kan een hogere premie-inleg worden gedaan, waarmee ook de mogelijkheid tot inhaal en inkoop van pensioenen enigszins wordt verruimd.

Bron: CAP

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact