Belastingdienst publiceert nieuw overzicht u-rendementen en marktrenten

Belastingdienst publiceert nieuw overzicht u-rendementen en marktrenten

23/11/2021

De Belastingdienst heeft een nieuw overzicht voor u-rendementen en marktrenten op haar internetsite gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2017 geldt dat de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk is aan de marktrente die bij aanvang van het daaropvolgende kalenderjaar geldt voor de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De marktrente is het rekenkundig gemiddelde van de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde U-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. De geldende marktrentepercentages worden rekenkundig afgerond op drie cijfers achter de komma.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 17 november 2021

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.