Bevoegdheidsverdeling bij verplichte bedrijfstakfondsen is goed geregeld

Bevoegdheidsverdeling bij verplichte bedrijfstakfondsen is goed geregeld

8/9/20

Volgens VU-hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens is de bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en het fonds bij bedrijfstakpensioenfondsen goed geregeld. Lutjens komt tot een andere conclusie dan Netspar-onderzoeker Tangelder, die van mening is dat dit niet duidelijk is geregeld en dat dit wettelijk moet worden vastgelegd.

Volgens Lutjens is de pensioenregeling een arbeidsvoorwaarde waarover de werkgever of de sociale partners in de basis beslissen. Deze regeling wordt ondergebracht bij een pensioenuitvoerder, die de pensioenregeling uitvoert. Hiertoe stelt de uitvoerder een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement en een pensioenreglement op, die in overeenstemming zijn met de pensioenregeling.

Of het pensioenfonds autonoom en zelfstandig het reglement mag wijzigingen of alleen nadat de sociale partners over die wijziging een akkoord hebben gesloten, is bepaald in de statuten of het uitvoeringsreglement van het pensioenfonds. Bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is het volgens Lutjens niet wezenlijk anders. Het grote verschil bij een verplichtstelling is dat de statuten en reglementen van het fonds door wetsduiding bindend zijn voor onder de werkingssfeer vallende werkgevers en werknemers en de individuele contractsvrijheid grotendeels is weggenomen. Of het bedrijfstakpensioenfonds autonoom en zelfstandig het reglement mag wijzigen, moet ook bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen blijken uit de statuten en uitvoeringsreglement.

Sociale partners bepalen aldus ook bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen of de bevoegdheidsverdeling op de door hen gewenste wijze is geregeld. Wetswijziging op dit punt is volgens Lutjens dan ook niet nodig.

Bron: PensioenPro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact