Bpf Houtverwerkende industrie wint verplichtstellingszaak van verpakkingsbedrijf

Bpf Houtverwerkende industrie wint verplichtstellingszaak van verpakkingsbedrijf

6/5/2021

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) heeft een bij de rechtbank tegen een verpakkingsbedrijf M. gewonnen. De rechtbank oordeelde dat het verpakkingsbedrijf onder de werkingssfeer van het fonds valt en verplicht aangesloten is.

Na de opheffing van Pensioenfonds Vervoer- en Havenbedrijven in 2007 bracht het verpakkingsbedrijf M. de pensioenregeling voor tien jaar onder bij een verzekeraar. In 2015 kwam PHJ erachter dat het bedrijf zich had moeten aansluiten bij PHJ. Na een werkingssfeeronderzoek is door partijen geprobeerd om tot een oplossing te komen. Dit mislukte en PHJ legde op 16 maart 2020 een dwangbevel op, voor een betaling van ongeveer €3 miljoen aan geschatte achterstallige premies. Verpakkingsbedrijf M. verzette zich voor de rechtbank dat zij onder de werkingssfeer van het pensioenfonds PHJ moesten vallen. Zij waren van mening dat het maken van houten emballage, als werkzaamheden ter ondersteuning van de hoofdactiviteit moest worden gezien en die werkzaamheden in omvang “relatief beperkt” zijn in vergelijking met de transportactiviteiten. De rechtbank verwierp dit argument en was van mening dat de productie van houten kisten en dergelijke een wezenlijk onderdeel vormt van de algehele ‘‘transportoplossing’’ van het bedrijf. Dat blijkt ook uit het aandeel van de productie van houten emballage in de totale omzet van het bedrijf.

PHJ wil eerst met het verpakkingsbedrijf M. in overleg treden over een oplossing.

Verpakkingsbedrijf M. overweegt in hoger beroep te gaan.

Bron: PensioenPro 6 mei 2021