Brexit: DNB roept pensioenfondsen op tijdig maatregelen te nemen tegen gevolgen Britse beleggingsdiensten

Brexit: DNB roept pensioenfondsen op tijdig maatregelen te nemen tegen gevolgen Britse beleggingsdiensten

27/10/20

DNB roept in de Nieuwsbrief Pensioenen van oktober 2020 de pensioenfondsen op om tijdig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten. Dit om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan. Deze waarschuwing geldt niet alleen in het geval van een no-deal Brexit. Ook als er wel sprake is van een akkoord tussen de EU en VK, heeft dit mogelijk gevolgen voor beleggingsdiensten van Britse dienstverleners in de EU. Zo heeft het Nederlandse kabinet aangegeven dat het vooralsnog geen noodzaak ziet om na 2020 een (tijdelijke) vrijstelling te verlenen voor in het VK gevestigde beleggingsondernemingen. Dit betekent dat Britse dienstverleners – zonder het nemen van aanvullende maatregelen – veel van hun diensten na 2020 niet meer kunnen verlenen aan Nederlandse professionele klanten, waaronder pensioenfondsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingsdienstverlening gerelateerd aan doorlopende niet-geclearde OTC-derivatencontracten. DNB roept op om te verifiëren dat Britse beleggingsdienstverleners per 2021 de juiste vergunningen hebben om diensten aan Nederlandse professionele klanten te kunnen blijven verlenen, bijvoorbeeld door (derivaten)contracten over te zetten naar de EU-entiteiten van Britse dienstverleners.

Bron: DNB

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact