Brief van Koolmees over diversiteit pensioenfondsbesturen

Brief van Koolmees over diversiteit pensioenfondsbesturen

18/2/20

Op 10 februari jl. heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het onlangs verschenen nalevingsonderzoek van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen. Dit onderzoek bevat de cijfers van de samenstelling van pensioenfondsbesturen over 2018. Het rapport geeft aan dat het aantal jongeren en vrouwen in pensioenfondsbesturen in 2018 opnieuw is gestegen. De cijfers blijven echter nog wel achter bij de betreffende doelstellingen in de Code Pensioenfondsen: ten minste één vrouw en één man, en ten minste één persoon jonger dan 40 jaar en één persoon ouder van 40 jaar in elk pensioenfondsbestuur. Deze doelstellingen heeft de sector zichzelf gesteld.

Volgens het rapport had eind 2018 72% (2016: 59%) van de pensioenfondsen een vrouw en 45% (2016: 38%) van de pensioenfondsen een jongere in het bestuur opgenomen. 19% (2016: 30%) van alle Nederlandse pensioenfondsen had én geen vrouw én geen 40-minner in het bestuur. De minister stelt dat pensioenfondsen kansen hebben laten liggen bij de opvulling van vacatures.

De brief geeft aan dat de effecten van de stimuleringsmaatregelen nog niet zichtbaar zijn in de cijfers over 2018. Deze maatregelen om de diversiteit te vergroten zijn eind 2018 uitgerold. De minister hoopt deze effecten in de komende jaren wel terug te zien.

De Pensioenfederatie reageert dat het vooral van belang is of het actieplan diversiteit van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie (november 2018) zijn vruchten afwerpt. Na een quick-scan blijkt volgens de Pensioenfederatie dat het aantal besturen met minimaal één vrouw of één jongere nog steeds toeneemt.

Bron: Rijksoverheid/Pensioenfederatie

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact