Briefing over antwoorden op vragen uitwerking pensioenakkoord

Briefing over antwoorden op vragen uitwerking pensioenakkoord

7/7/2021

In de Kamerbrief van 1 juli 2021 geeft minister Koolmees van SZW antwoord op de vragen die de vaste commissie SZW op 3 juni 2021 aan hem heeft voorgelegd over de uitwerking van het pensioenakkoord.

De hoofdpunten uit de Kamerbrief zijn als volgt:

  • Zoals eerder aangekondigd, komt er één wetsvoorstel voor alle resterende onderdelen van het Pensioenakkoord. De beoogde uiterlijke inwerkingtredingsdatum blijft 1 januari 2023.
  • Bij de indiening van het wetsvoorstel worden adviezen, toetsen en beslisnota’s meegestuurd.
  • (Ex-)partners worden bij het invaren van het nabestaandenpensioen beschermd tegen benadeling.
  • Alle deelnemers aan pensioenregelingen worden volgend jaar over het wetsvoorstel geïnformeerd.
  • Het gezamenlijk informatieplatform zal naar verwachting rond deze zomer beschikbaar zijn.
  • De pensioenexperimenten zelfstandigen worden gebaseerd op vrijwillige aansluiting in de tweede pijler.

Lees hier onze gehele briefing