CAP: Uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden in combinatie met partnerpensioen op risicobasis is onder voorwaarden fiscaal toegestaan

CAP: Uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden in combinatie met partnerpensioen op risicobasis is onder voorwaarden fiscaal toegestaan

30/3/21

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 19 maart 2021 een antwoord gepubliceerd op de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd.

De uitkering van het restitutiekapitaal (het kapitaal dat vrijkomt bij overlijden) mag alleen worden meeverzekerd voor de aankoop van (aanvullend) partnerpensioen voor zover de fiscale begrenzing nog niet is bereikt. Oververzekering kan dan worden voorkomen door de werkgever of de pensioenverzekeraar als begunstigde op te nemen voor zover het restitutiekapitaal bij overlijden meer bedraagt dan de koopsom voor een fiscaal maximaal (aanvullend) partnerpensioen. Dit geldt ook voor het toezeggen en meeverzekeren van de uitkering van het restitutiekapitaal voor een wezenpensioen.

Als de basisregeling al voorziet in een (al dan niet op risicobasis verzekerd) fiscaal maximaal partner- en/of wezenpensioen, is het fiscaal niet mogelijk om nog een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden voor de aankoop van aanvullend partner- en/of wezenpensioen te verzekeren. De fiscale ruimte voor het partner en/of wezenpensioen is dan immers al volledig benut in de basisregeling.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact