Commissie Parameters brengt rapport uit

Commissie Parameters brengt rapport uit

6/12/2022

Op 30 november 2022 heeft de Commissie Parameters advies uitgebracht. Dit advies heeft betrekking op de financiële parameters die gebruikt moeten worden voor de wettelijk verplichte berekeningen, de methode waarmee de toekomstige pensioenverplichtingen moeten worden gewaardeerd en de economische scenariosets. De Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling schrijven voor dat de voorgeschreven economische en rekenkundige uitgangspunten uiterlijk iedere vijf jaar getoetst moeten worden, waarbij de Commissie Parameters om een oordeel wordt gevraagd. Het vorige advies van de Commissie dateerde uit 2019. In dat advies was nog geen rekening gehouden met de veranderingen die uit het Pensioenakkoord voortvloeien.

De nu geadviseerde parameters blijven deels ongewijzigd. Waar sprake is van een afwijking ten opzichte van het advies uit 2019 blijft de afwijking beperkt. Bij de vaststelling van de Ultimate Forward Rate worden voortaan tot een looptijd van vijftig jaar gegevens uit de obligatiemarkt gebruikt. Dit was voorheen 30 jaar.

Het nieuwe advies moet pensioenuitvoerders helpen bij het in beeld brengen van de balans tussen de pensioendoelstelling en de premie, het toetsen van de aansluiting van het beleggingsbeleid op de risicohouding, de bepaling van het (maximaal) in te rekenen projectierendement en het opstellen van overbruggingsplan tijdens de transitieperiode. Nieuw ten opzichte van het vorige advies zijn de zogenoemde risico-neutrale scenario’s die nodig zijn voor de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Hiermee kan het nettoprofijt worden berekend en de vba-methode worden uitgevoerd.

Bron: Tweede Kamer, 30 november 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.