Commissie Regulering van Werk publiceert eindrapport

Commissie Regulering van Werk publiceert eindrapport

4/2/20

De Commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) zet in haar eindrapport uiteen dat werk essentieel is voor onze economische welvaart, ons sociale welbevinden en maatschappelijke samenhang. De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020.

Ten aanzien van pensioen constateert de Commissie dat de huidige regels teveel ruimte voor concurrentie op pensioen gerelateerde arbeidskosten laten. Hierdoor spaart een deel van de werkenden niet of minder voor aanvullend pensioen. Een in gelijke mate beschermen van werkenden tegen inkomensverlies vergt volgens de Commissie aanpassingen in de richting van een gelijk speelveld. In dit kader ligt in de toekomst een aanvullende voorziening bovenop de huidige AOW voor de hand.

In dit kader adviseert de Commissie het kabinet de generieke mogelijkheden zoals geschetst in de perspectiefnota toekomst pensioenstelsel nogmaals te bezien. De Commissie is zich bewust dat door een dergelijke maatregel oversparen kan toenemen. Om oversparen tegen te gaan kunnen verdergaande keuzevrijheden worden ingebouwd (in lijn met het pensioenakkoord) en/of de fiscale facilitering van pensioenopbouw worden beperkt tot een bepaald pensioengevend inkomen.

Bron: Rijksoverheid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact