Coulance betalen pensioenpremies voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Coulance betalen pensioenpremies voor bedrijven getroffen door coronacrisis

24/3/2020

In een persbericht geven de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid aan dat de pensioenuitvoerders de werkgevers bij zullen staan door coulant te zijn bij het aangaan van betalingsregelingen voor de acute liquiditeitsproblemen van bedrijven. Veel pensioenuitvoerders zijn hier momenteel al mee bezig.

Per sector of werkgever verschilt de problematiek, daarom dient er maatwerk geboden te worden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:

  • Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers betalingsregelingen, nadat de individuele werkgever zich meldt bij de pensioenuitvoerder.
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies.

Op korte termijn vindt er overleg plaats tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, DNB en het ministerie van SZW om meer ruimte te scheppen voor maatwerk. Deze ruimte is momenteel beperkt door wettelijke voorschriften over invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

Update: 30 maart 2020

Op dit moment is bij de bedrijfstakpensioenfondsen in de bouw, metaal, schoonmaak, kappers, horeca, reisbranche en detailhandel uitstel gegeven van premiebetaling. Op basis van het huidige wettelijk kader kan dit uitstel maximaal twee maanden duren.

Bron: Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid

Meer van deze artikelen lezen?