CPB: Kortingen onwaarschijnlijk, premies stijgen

CPB: Kortingen onwaarschijnlijk, premies stijgen

28/9/2021

De meeste pensioenkortingen zijn voorlopig uit zicht, maar de ruimte voor indexatie blijft ook in 2022 beperkt. Dat blijkt uit de macro-economische verkenningen (MEV) 2022 van het Centraal Planbureau. De raming is gebaseerd op de stand van de rente en de dekkingsgraden van de pensioenfondsen van eind juni 2021. Vanwege de laagblijvende rente en de geleidelijke invoer van de nieuwe UFR-methode is er in 2022 nog geen ruimte voor indexatie. In de MEV wordt de verwachting geuit dat de pensioenpremies in 2022 verder doorstijgen. Door de lage rente staan de premiedekkingsgraden nog altijd onder druk.

Bron: CPB, 21 september 2021