De AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

De AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

13/1/21

De AFM brengt door middel van een brief gericht aan het bestuur van financiële ondernemingen integriteits- en informatiebeveiligingsincidenten onder de aandacht. De uitbraak van het coronavirus is hiervoor mede de aanleiding.

Incidentmeldingen aan de AFM zijn verplicht. De AFM gebruikt deze in haar toezicht op individuele ondernemingen en om tijdig risico’s in de sector te signaleren. Ook geeft zij op basis daarvan richting aan haar risicogestuurd toezicht. Meldingen dragen daarmee bij aan eerlijke en transparante markten.

De AFM verwacht dat incidenten die een ernstige bedreiging vormen voor de integere of beheerste bedrijfsvoering, onverwijld bij de AFM worden gemeld.

De AFM gaat hieraan in haar toezicht de komende tijd extra aandacht besteden. Dit doet de AFM via verschillende communicatiemiddelen, waaronder gesprekken met brancheverenigingen en door individuele ondernemingen te wijzen op de incidentmeldingsmeldingsplicht. In de toekomst kan de AFM onderzoek doen naar de naleving van de incidentmeldingsplicht.

Bron: AFM MonitoringscommissieCode Pensioenfondsen

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact