De financiële sector roept nieuw kabinet op tot actie bij klimaattransitie

De financiële sector roept nieuw kabinet op tot actie bij klimaattransitie

27/5/2021

De financiële koepels hebben op 20 mei een brief geschreven aan informateur Hamer dat het nieuwe kabinet een stevige regierol moet nemen en de onzekerheden over toekomstig klimaatbeleid moet doorbreken. De klimaattransitie moet sneller om de Parijse klimaatdoelen te halen.

De financiële sector wil bijdragen aan de verduurzaming en daarbij samenwerken met de overheid en het bedrijfsleven. In het Klimaatcommitment heeft de financiële sector toegezegd om zoveel mogelijk inzicht te geven in de ontwikkelingen van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen. Om het effect van deze inspanningen te vergroten en bij te dragen aan de versnelling van de klimaattransitie, vraagt de sector aan het kabinet om in te zetten op de volgende prioriteiten:

• Vaststellen van per sector uitgewerkte nationale transitiepaden met tussentijdse doelen om duidelijke kaders voor de klimaattransitie te scheppen;

• De ontwikkeling van en toegang tot klimaat gerelateerde data die inzicht bieden in de emissies van bedrijven en sectoren;

• Een uniforme, eenvoudige en proportionele rapportagemethode voor het bedrijfsleven, waarbij privacy gewaarborgd blijft, maar de financiële sector deze data wel kan koppelen aan financieringen en beleggingen;

• Stimuleren publiek-private samenwerking in financiering.

Bron: Pensioenfederatie 20 mei