De gewijzigde Uniforme Reken Methodiek (URM)

De gewijzigde Uniforme Reken Methodiek (URM)

22/4/21
Bij iedere pensioenregeling wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een prognose voor het verwachte pensioenbedrag. Pensioenuitvoerders hebben afgesproken om hier op een eenduidige manier richting de deelnemers over te communiceren. Daarnaast is de afspraak een Uniforme Reken Methodiek (URM) te gebruiken voor het vaststellen van het pensioenbedrag. Binnen de rekenmethodiek wordt een scenario-set gebruikt die wordt gepubliceerd door De Nederlandse Bank (DNB) en deze bestaat uit 2.000 economische scenario’s.

Inzicht in verwacht pensioenbedrag.

Ieder kwartaal publiceert DNB opnieuw die 2.000 economische scenario’s op basis van de nieuwe omstandigheden. Aan de hand van deze scenario’s berekenen pensioenuitvoerders 2.000 mogelijke pensioenbedragen. Bij een pensioenregeling op basis van beleggingen is het pensioenbedrag niet zeker omdat dit afhankelijk is van ontwikkelingen op bijvoorbeeld de aandelenmarkt, de rentestand, inflatie en het langlevenrisico. Ook bij een pensioenregeling met wat meer zekere pensioenbedragen zoals bij een middelloonregeling kunnen de uitkomsten afhankelijk zijn van economische omstandigheden. De resultaten voor alle type pensioenregelingen worden daarom getoond in 3 scenario’s. Hiervoor worden de 2.000 resultaten gerangschikt van laag naar hoog:

 1. Slecht weer
  Als het tegenzit, ontvangt u minder: dit is het 100e pensioenbedrag van deze gerangschikte 2.000 pensioenbedragen.
 2. Verwacht weer
  Het verwacht eindresultaat: dit is het 1.000e pensioenbedrag van deze gerangschikte 2.000 pensioenbedragen.
 3. Goed weer
  Als het meezit, ontvangt u minder: dit is het 1.900e pensioenbedrag van deze gerangschikte 2.000 pensioenbedragen.

Op deze manier ontstaat er inzicht voor een deelnemer rondom de gevolgen van tegen- of meevallende economische omstandigheden en het effect op de pensioenbedragen. De resultaten worden vertaald naar een zogenoemde “navigatiemetafoor” die vanaf 30 september 2019 verplicht is voor www.mijnpensioenoverzicht.nl en vanaf 2020 ook onderdeel is van het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Wijziging per 1 januari 2021

DNB heeft met ingang van 1 januari 2021 de modelparameters van de uniforme scenario-set ook aangepast aan het advies van de Commissie Parameters 2019. Dit om de scenario-set nog beter aan te laten sluiten bij de huidige marktomstandigheden. De aanpassingen zijn als volgt:

 • De lange termijn renteverwachting is naar beneden bijgesteld
 • De prijsinflatie is naar boven bijgesteld
 • Het rendement op aandelen is verhoogd.

De nieuwe parameters dienen gebruikt te worden voor de berekening op basis van de URM-methodiek. Hierdoor ontstaat een realistischer beeld richting deelnemer over de verwachte uitkomsten van het pensioen. Meer informatie over deze aanpassing is te lezen op de website van DNB.

Gevolgen wijziging

Door het hogere aandelen rendement wordt het verwacht pensioenbedrag hoger. Maar de lagere rente- en de hogere inflatie maken het verwacht pensioenbedrag lager. Per saldo hebben deze aanpassing ervoor gezorgd dat de verwachte pensioenbedragen naar beneden zijn bijgesteld. Hoeveel lager dit precies is zal voor iedereen verschillen. Dit zal in 2021 terug te zien zijn op www.mijnpensioenoverzicht.nl en het jaarlijkse UPO.

Wij hebben voor een drietal maatmensen de verwachte pensioenbedragen op basis van de URM van januari 2021 afgezet tegen die van januari 2020.

Het volgende beeld ontstaat dan:

Over het algemeen kan dus gesteld worden dat het verwachte pensioenbedrag fors lager is dan in 2020.

Tot slot

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel? Wilt u meer inzicht in de gevolgen voor uw werknemers? Neem gerust contact op met uw adviseur van Montae & Partners of met Martijn Suijkerbuijk.

Martijn Suijkerbuijk

martijn.suijkerbuijk@montaepartners.nl

+31 (0)6 52 69 92 71

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact