De Pensioenakkoord Quickscan DC-DC

De Pensioenakkoord Quickscan DC-DC

25/1/21

Het in juni 2020 gesloten Pensioenakkoord legt veel nadruk op de transitie van collectieve DB-regelingen, uitgevoerd door pensioenfondsen. Maar ook voor de rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen gaat het nodige veranderen. Met de Quick Scan DC-DC geven we een inkijk in deze veranderingen voor werkgevers met een premiepensioenregeling.

Keuzes op een rij, afgezet tegen het basis pad van de huidige regeling

Werkgevers moeten met ingang van uiterlijk 2026 een pensioenregeling voeren waarin voor iedereen, ongeacht leeftijd, een identieke premie wordt betaald. De flat rate. Voor bestaande regelingen geldt een overgangsregime waarin de werkgever kan besluiten om de bestaande regeling te handhaven voor de bestaande groep medewerkers.

Op dit moment is er sprake van een met de leeftijd stijgende premiestaffel. De nieuwe premie is maximaal 30%. In de Quick Scan rekenen we, aan de hand van enkele generieke marktparameters, gecombineerd met de belangrijkste elementen van de pensioenregeling van de werkgever, de budgetgevolgen door, stapsgewijs:

1. We beginnen met een doorrekening van het basis pad.

2. We laten zien hoe een budget neutrale overstap naar het nieuwe stelsel uitpakt voor nieuwe medewerkers

3. We laten vervolgens zien wat de impact is op de kosten als ook bestaande deelnemers overstappen naar de nieuwe regeling én,

4. We laten ten slotte de budgettaire consequenties zien als de werkgever de bestaande deelnemers compenseert voor een teruggang in pensioen

5. We introduceren het instemmingsrecht van medewerkers en hun vertegenwoordigers, maar ook de keuze tussen een vaste dan wel variabele uitkering en de impact van de risicohouding op de life cycle selectie.

Marktgemiddelden gecombineerd met werkgever specifieke regeling gegevens

We rekenen de financiële impact uit aan de hand van een schatting van de gemiddelde leeftijd van de betreffende groep medewerkers aan de hand van de leeftijdsopbouw van werkenden in Nederland (bron: CBS). Ook passen we statistieken toe waarmee we de in- en uitstroom simuleren, evenals invaliderings- en revalideringskansen. Deze marktgemiddelden combineren we met de door de werkgever gehanteerde premiestaffel.

In het budget rekenen we met een forfaitaire opslag van 10% voor risicopremies, vermeerderd met €200,- per jaar per medewerker voor pensioencommunicatie. Hiermee beogen we om proactief de jaarlijkse kosten van pensioencommunicatiedienstverlening te integreren in het pensioenbudget.

Interesse in een Quickscan voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Martijn van Alphen, pensioenconsultant bij Montae & Partners

martijn.van.alphen@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 17 36 22

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact