De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld

De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld

15/9/2021

In een Netspar-paper dat vorige week is gepubliceerd, bespreken hoogleraren Erik Lutjens en Herman Kappelle de juridische aspecten van de solidariteitsreserve. Deze reserve is een nieuw verschijnsel bij de vormgeving van de pensioenovereenkomsten volgens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De solidariteitsreserve is bedoeld om financiële mee- en tegenvallers als gevolg van beleggingsresultaat, ontwikkeling van de levensverwachting en sterfteresultaat te delen tussen generaties. In het paper gaan de auteurs onder meer in op het doel en de werking van de solidariteitsreserve, de toepassing per sector of werkgever binnen multi-employerfondsen en bij werkgevers met een vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en de toepassing op vrijwillige pensioenregelingen.

Onder meer concluderen de hoogleraren dat het concept van de solidariteitsreserve inbreuken op het mededingingsrecht rechtvaardigt en dat de voorgestelde beperking van de solidariteitsreserve in de verbeterde premieovereenkomst tot verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen niet voldoende is onderbouwd.

Bron: Netspar, augustus 2021