Dekkingsgraden hard onderuit. Wat betekent dat voor mij als werkgever?

Dekkingsgraden hard onderuit. Wat betekent dat voor mij als werkgever?

19/3/20

Pensioenfondsen worden hard geraakt door de malaise op de beurzen. De aandelenbezittingen worden steeds minder waard; in de afgelopen weken zijn de beurzen zo’n 20 procent van hun waarde verloren. Maar ook de rente blijft dalen. Hoe lager de rekenrente hoe meer geld pensioenfondsen moeten aanhouden voor toekomstige pensioenuitkeringen. Het gevolg: dekkingsgraden nemen snel af. De gemiddelde dekkingsgraad ligt inmiddels onder de 90%.

Geen paniek.

Is de snelle daling van de dekkingsgraden een reden voor paniek? Nee. Crisisplannen en Business Continuity Management zijn veel gehoorde termen dezer dagen. De pensioenuitvoerders zijn goed in staat om continuïteit te bieden met de pensioenadministratie. En pensioenen kunnen gewoon worden uitbetaald. Ook vermogensbeheerders blijven de gelden beleggen.

Verlagen van de pensioenen is op korte termijn nog niet aan de orde.

Korten van pensioenen is – uitzonderingen daargelaten - op korte termijn nog niet aan de orde. Pensioenfondsen dienen op dit moment hun nieuwe herstelplannen in bij de toezichthouder (voor 1 april; peildatum dekkingsgraad ultimo 2019). De dekkingsgraden eind 2019 waren beduidend hoger. De kans op korten in 2020 is klein. De volgende peildatum voor een eventuele korting is eind december 2020. In de tussentijd kan er nog veel veranderen.  

Moet ik als werkgever in actie komen?

Nee. Het advies is om de komende periode de ontwikkelingen af te wachten en het beleid van het  pensioenfonds in de gaten te houden. Uiteraard is het mogelijk om het fonds te vragen naar het beleid en de genomen of te nemen stappen. Websites van pensioenfondsen zijn veelal up-to-date en de beste informatiebron voor een aangesloten werkgever. Veel pensioenfondsen (gaan) communiceren over de werking van de crisisplannen.

Loopt uw pensioenregeling niet bij een pensioenfonds?

In dat geval is de dekkingsgraaddaling niet direct op uw pensioenregeling van toepassing. Biedt u uw medewerkers een beschikbare premieregeling aan dan zijn de negatieve beursontwikkelingen uiteraard ook van invloed op de huidige beleggingsresultaten van uw medewerkers. Maar pensioenbeleggen is en blijft een zaak van lange termijn.

Premiebetaling in gevaar?

Wordt het (tijdig) betalen van de pensioenpremie in deze moeilijke corona tijd een probleem voor u als werkgever? Bespreek dan met uw pensioenfonds of een betalingsregeling mogelijk is.

Er bestaat een kans dat pensioenfondsen aanvullende maatregelen moeten treffen (zoals premieverhoging) aan de hand van de crisisplannen en herstelplannen.  

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur van Montae & Partners of met Ramon Verspeek.

ramon.verspeek@montaepartners.nl

+31 (0)6 13 76 02 99

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact