DNB en AFM reageren op conceptwetsvoorstel

DNB en AFM reageren op conceptwetsvoorstel

1/1/20

DNB en AFM heeft gereageerd op het conceptwetsvoorstel dat betrekking heeft op de introductie van de keuzemogelijkheid voor een bedrag ineens. De consultatieronde liep tot maandag 9 december jl. Door de keuze krijgen deelnemers de mogelijkheid om bij pensionering 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen in één keer op te nemen. Conform het wetsvoorstel houdt een pensioenfonds bij vaststelling van de uitkering geen rekening met de (negatieve dan wel positieve) buffer van het pensioenfonds.

DNB geeft aan het onevenwichtig te vinden dat de mogelijkheid bestaat om 10% van het pensioen ineens op te nemen als het pensioenfonds in onderdekking is. Bij fondsen met een negatieve buffer holt opname ineens de financiële positie verder uit. Dit kan leiden tot ongewenst selectief gedrag ten koste van andere deelnemers. De pensionerende krijgt immers bij (dreigende) korting een prikkel om zich via de eenmalige uitkering deels te onttrekken.

AFM staat positief tegenover het toevoegen van de keuzemogelijkheid bedrag ineens aan de pensioenregelingen, mits deze keuzemogelijkheid wordt omkleed met voldoende waarborgen. Zij adviseren minister Koolmees om de lumpsum te beperken tot 10% van het opgebouwde tegoed. Indien de lumpsum niet gecombineerd kan worden met de hoog-laagconstructie zijn er in principe voldoende waarborgen om te zorgen dat een adequaat pensioen blijft bestaan. Indien meer dan 10% kan worden opgenomen ziet AFM het risico van financiële problemen bij consumenten.

Bron: AFM/DNB/Rijksoverheid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact