DNB gaat pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) meer betrekken in het toezicht op pensioenfondsen

DNB gaat pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) meer betrekken in het toezicht op pensioenfondsen

7/4/21

DNB heeft aangekondigd dat zij pensioenuitvoeringsorganisaties meer gaan betrekken in hun toezicht op pensioenfondsen. Dit licht DNB in haar nieuwsbericht van 31 maart toe. Het rapport heeft DNB eerder op 19 maart gepubliceerd. De toezichthouder geeft aan dat PUO’s belangrijke partijen zijn in het beheerst en integer functioneren van pensioenfondsen. DNB verwacht dat het belang van PUO’s de komende jaren zal toenemen, gezien de ingrijpende ontwikkelingen die het PUO-landschap kenmerken. Hierbij verwijst DNB naar de toetreding van nieuwe aanbieders en het nieuwe pensioencontract.

De aankondiging volgt op een in 2019 en 2020 uitgevoerde pilot, waarin DNB in samenspraak met de sector de mogelijkheden van PUO-toezicht heeft getoetst. Tijdens evaluaties met pensioenfondsen, PUO’s en de Pensioenfederatie hebben betrokkenen aangegeven positief tegenover de pilot te staan. Dit blijkt ook uit het door DNB uitgebrachte rapport ‘PUO-gericht toezicht’. In dit rapport gaat DNB ook in op de belangrijkste lessen uit de pilot. De twee belangrijkste lessen zijn:

1. De PUO-gerichte methode heeft het hoogste rendement als het onderwerp van onderzoek generieke processen betreft die in vergelijkbare vorm voor meerdere pensioenfondsen worden verricht.

2. Expliciete werkafspraken geven bij de PUO-gerichte toezicht duidelijkheid en bevorderen daarmee de efficiency. Daarmee weten partijen wat ze van elkaar mogen verwachten in de aanloop naar de uitvoering en opvolging van een onderzoek bij de PUO.

DNB is inmiddels al begonnen om PUO-gericht toezicht te verankeren in het toezichtraamwerk. In het PUO-gerichte toezicht staat niet het fonds, maar de PUO centraal. Daarbij benadrukt de toezichthouder dat PUO-gericht toezicht niet betekent dat zij additioneel toezicht gaan houden op de PUO of dat pensioenfondsen niet meer worden betrokken bij de onderzoeken. Wel zal DNB meer rechtstreeks contact hebben met de PUO bij onderzoeken in het kader van het pensioentoezicht. DNB merkt op dat het fonds ook bij deze aanpak altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitbestede kernactiviteiten.

DNB is inmiddels al begonnen om PUO-gericht toezicht te verankeren in het toezichtraamwerk. In het PUO-gerichte toezicht staat niet het fonds, maar de PUO centraal. Daarbij benadrukt de toezichthouder dat PUO-gericht toezicht niet betekent dat zij additioneel toezicht gaan houden op de PUO of dat pensioenfondsen niet meer worden betrokken bij de onderzoeken. Wel zal DNB meer rechtstreeks contact hebben met de PUO bij onderzoeken in het kader van het pensioentoezicht. DNB merkt op dat het fonds ook bij deze aanpak altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitbestede kernactiviteiten.

Bron: DNB

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact