DNB geeft terugkoppeling van jaarlijks onderzoek naar niet financiële risico’s in de pensioensector

DNB geeft terugkoppeling van jaarlijks onderzoek naar niet financiële risico’s in de pensioensector

23/11/2021

DNB heeft aangekondigd dat zij een sectorbrede terugkoppeling hebben opgesteld over het onderdeel integriteitsrisico’s. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van de antwoorden die zijn gegeven op de Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s (SBA-NFR) 2020 en 2021.

De toezichthouder merkt in een toelichting op dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de pensioensector op het gebied van het beheren van de niet-financiële risico’s stappen in de goede richting heeft gemaakt. Als voorbeelden worden genoemd dat het merendeel van de pensioenorganisatie de SIRA (Systematische Integriteitsrisicoanalyse actueel houdt en dat nevenfuncties van bestuurders over het algemeen goed worden geregistreerd.

Bron: DNB, 22 november 2021