DNB kondigt (eerste) uitvraag over regievoering implementatie pensioenakkoord aan

DNB kondigt (eerste) uitvraag over regievoering implementatie pensioenakkoord aan

22/9/2021

DNB wil inzicht in de voorbereidingen die pensioenfondsen treffen op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarom doet DNB op 4 oktober een uitvraag onder pensioenfondsen naar de acties die pensioenfondsen ondernemen om invulling te geven aan hun regierol.

DNB benadrukt dat tijdens de transitie de fondsen de eindverantwoordelijke zijn om de transitie beheerst en evenwichtig te laten verlopen. De uitvraag geeft DNB een beeld waar toezicht ingezet moet worden en welke risico’s er spelen. Daarnaast wil DNB duidelijkheid verkrijgen welk fonds wanneer verwacht te gaan overstappen. De uitvraag zal periodiek worden herhaald totdat de transitie is voltooid. De vragenlijst zal worden aangepast naarmate het wetgevingsproces vordert en er nieuwe risico’s opkomen.

De uitvraag wordt beschikbaar gesteld via Digitaal Loket Rapportages. De antwoorden kunnen tussen maandag 25 oktober en maandag 1 november worden geüpload.

Bron: DNB, 16 september 2021