DNB: nadruk op beleggingsbeleid en invaren bestaande rechten

DNB: nadruk op beleggingsbeleid en invaren bestaande rechten

8/12/20

In een webinar van Instituut voor Pensioeneducatie heeft Hans de Boer, afdelingshoofd middelgrote pensioenfondsen bij DNB, aangekondigd dat het toezicht zich in (en tijdens de transitie naar) het nieuwe stelsel in de basis richt op dezelfde pijlers als nu, maar dat de invulling verandert.

Op het gebied van beleggingen wordt er meer regelgeving verwacht, waardoor het accent van het toezicht daarnaar toe verschuift. Bijvoorbeeld naar de risicohouding per leeftijdscohort, deling van renterisico’s tussen generaties, herverdelingseffecten en de besluitvorming en governance rond de solidariteitsbuffer. Andere aandachtspunten bij de beleggingen zijn de administratie van vermogens en de communicatie over deze vermogens.

DNB zal verder intensiever toezicht houden op pensioenfondsen die zowel bestaande als toekomstige pensioenen onderbrengen in het nieuwe contract dan op pensioenfondsen die alleen nieuwe opbouw overhevelen en bestaande rechten achterlaten. Hierbij zijn evenwichtigheid, wendbaarheid en (data)kwaliteit van de pensioenadministratie en onderbouwing van de besluitvorming zaken waarop DNB nadruk legt.

Bron: Pensioen Pro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact