DNB Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2020

DNB Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2020

27/10/20

Onlangs heeft DNB de Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2020 uitgebracht. Kort samengevat gaat het om de volgende onderwerpen:

Brexit update

DNB roept pensioenfondsen op om de gevolgen van Brexit voor de dienstverlening door Britse beleggingsdienstverleners met ingang van 1 januari 2021 in kaart te brengen en hier naar te handelen. Zie voor dit onderwerp het uitgebreide artikel elders in dit actualiteitenoverzicht.

De coronacrisis en VPL-regelingen

Sommige pensioenfondsen voeren een VPL-regeling uit die ultimo 2020 afloopt. DNB attendeert deze fondsen oog te hebben voor de coronacrisis en de mogelijk gevolgen van de toenemende werkloosheid.  Dit speelt met name indien deelnemers, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid, uitdiensttreden voordat de VPL-regeling volledig is gefinancierd. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen voor de deelnemer. DNB vraagt pensioenfondsen hier oog voor te hebben en deelnemers daarbij adequaat te informeren.

Geef uw mening over de impact van DNB op de maatschappij

DNB heeft een anonieme vragenlijst op de website gepubliceerd. Deelnemers wordt gevraagd aan te geven over welke onderwerpen men van mening is dat DNB een maatschappelijke taak heeft.

DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

DNB wijst op het belang van publiek-private samenwerking (PPS) bij het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Daarbij gaat het onder meer om witwassen, corruptie, fraude en terrorismefinanciering. DNB roept financiële instellingen op samen te werken met publieke instanties als politie, opsporingsdiensten en toezichthouders, waaronder DNB in haar rol als integriteitstoezichthouder.

Gids over tegengaan van ontbossing

DNB wijst op een gids die is opgesteld door de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering. In de gids geven acht financiële instellingen antwoord op vragen op het gebied van Biodiversiteit.

Publicatie Digitale werkwijze

DNB wijst op de publicatie van ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze). De Digitale werkwijze beschrijft de door DNB gevolgde procedure vanaf het moment dat de digitale gegevens zijn geselecteerd die de toezichthouder nodig heeft voor onderzoek. Toezichthouders als DNB hebben de bevoegdheid om zulke gegevens van financiële instellingen te vorderen. In de publicatie wordt ook ingegaan op de procedure rond het verschoningsrecht.

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact