DNB publiceert een update maatschappelijk verantwoord beleggen

DNB publiceert een update maatschappelijk verantwoord beleggen

6/5/2021

DNB heeft een update van hun aanpak op de ontwikkeling van duurzaam beleggen, gepubliceerd.

Het afgelopen jaar heeft DNB belangrijke stappen gezet om de klimaatrisico’s en -kansen van hun beleggingsportefeuilles in kaart te brengen en hun beleggingen te verduurzamen.

Onderdelen van de verduurzaming van de beleggingsportefeuilles zijn:

het thema klimaat, DNB heeft bij het jaarverslag een speciale klimaatbijlage gepubliceerd. De CO2-voetafdruk van de DNB beleggingen is onderdeel van deze rapportage, die bovendien geheel in lijn is met de aanbevelingen van de Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD);

de opbouw groene obligatieportefeuille, gestart is met het opbouwen van een groene obligatieportefeuille om de ontwikkeling van deze markt te ondersteunen. Het doel is om dit jaar tenminste € 400 miljoen te beleggen in deze obligaties. Vorig jaar was dit circa € 320 miljoen;

de verduurzaming van het extern beheer op basis van uitgangspunten die in 2019 zijn geformuleerd en gepubliceerd in het Charter Verantwoord Beleggen. Ecologische, sociale en governance (ESG) criteria worden geïntegreerd in de beleggingsbeslissing, om de beleggingen in lijn te brengen met het Charter;

een klimaatstresstest is uitgevoerd op de balans van DNB. Hieruit blijkt dat de balans gevoelig is voor transitierisico’s, die het gevolg zijn van de overgang naar een CO­2-neutrale economie.

Voor de toekomst blijft DNB prioriteit geven aan het thema klimaat en de aandelenportefeuille van DNB zoveel mogelijk in lijn brengen met de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook gaat DNB onderzoeken naar de fysieke klimaatrisico’s in hun beleggingsportefeuilles, bijvoorbeeld de impact van toenemende droogte en extreme weersomstandigheden op bedrijven waarin wordt belegd.

Begin 2022 publiceert DNB weer een update van hun aanpak, waarin onder meer wordt aangegeven hoe verder invulling wordt gegeven aan het klimaatakkoord van Parijs.

Bron: DNB, 6 mei 2021