DNB publiceert Toezicht Vooruitblik voor 2020

DNB publiceert Toezicht Vooruitblik voor 2020

28/1/20

DNB heeft op 22 januari heeft “Toezicht Vooruitblik voor 2020” gepubliceerd. Hierin geeft DNB aan welke onderwerpen dit jaar extra aandacht krijgen. Voor de pensioensector zijn de volgende onderwerpen relevant:

Uitwerking pensioenakkoord, ERB en IORPII

DNB gaat controleren of pensioenfondsen hun strategische plannen passend maken aan de aankomende veranderingen en inzichtelijk hebben welke operationele veranderingen het nieuwe stelsel vraagt en zich daarop voorbereiden.

DNB beoordeelt in 2020 ook de Eigen Risicobeoordelingen (ERB) van een selectie van fondsen. DNB kijkt hierbij naar strategische risico’s, verandervermogen en duurzaamheid. Verder staat de implementatie van IORP II centraal. Bij de grote fondsen zal DNB toezien op een goede werking van de in 2019 vastgestelde inrichting van sleutelfuncties. Voor middelgrote en kleine fondsen en premie pensioen instellingen (PPI’s) geldt dat zij hun opzet voor sleutelfuncties moeten uitwerken en ter goedkeuring aan DNB moeten voorleggen.

Digitalisering en datakwaliteit

DNB controleert fondsen en hun pensioenuitvoeringsorganisaties komend jaar op wendbaarheid van hun systemen en datakwaliteit. DNB verwacht van fondsen dat zij in 2020 de beheersing van onder andere cyberrisico’s, relatief nieuwe technologische risico’s en digitalisering zoals artificial intelligence en afhankelijkheid van langer wordende uitbestedingsketens onderzoeken. DNB zal een deel van haar onderzoeken effectiever en efficiënter vormgeven door deze direct bij pensioenuitvoeringsorganisaties, die vaak meerdere pensioenfondsen bedienen, uit te voeren.

Internationale samenwerking

Ook in 2020 zet DNB in op verdergaande Europese samenwerking. Voorts zal DNB nieuwe meer specifieke beleggings- en derivatendata uitvragen onder het EIOPA Pension Data Project. Dit zodat EIOPA op een efficiënte manier marktontwikkelingen kan monitoren en beoordelen en de financiële stabiliteit kan versterken.

Bron: DNB

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact