DNB publiceert verklaring klimaatverandering

DNB publiceert verklaring klimaatverandering

10/11/2021

Op de Finance Day van de 26e klimaatconferentie in Glasgow verklaarde DNB om binnen haar mandaat, bij te dragen aan krachtige beleidsmaatregelen. Deze maatregelen beogen een bijdrage te leveren aan de  doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. DNB streeft er naar om duurzaamheid voor 2025 in al haar kerntaken te integreren. In de verklaring licht DNB toe welke concrete acties zij hiertoe zal nemen in 2022. Zo wil DNB zich sterk maken voor een veerkrachtig financieel stelsel dat bestand is tegen duurzaamheidsrisico’s en inzetten voor een gefundeerd debat over verduurzaming van de economie.

Bron: DNB, 3 november 2021