DNB publiceert voortgangsrapportage over financiële klimaatrisico’s en -kansen

DNB publiceert voortgangsrapportage over financiële klimaatrisico’s en -kansen

30/3/21

Europese banken moeten klimaat- en milieurisico’s integreren in hun bedrijfsstrategie, governancestructuren, risicobeheer en verslaggeving. Deze verslaggeving moet gebeuren aan de hand van het raamwerk van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de aanbevelingen van de TCFD opgevolgd en heeft voor het eerst in haar jaarverslag een voortgangsrapportage gepubliceerd over financiële klimaatrisico’s en -kansen binnen haar taakuitvoering. DNB maakt zichtbaar welke stappen zij zet om klimaatrisico’s in kaart te brengen en te verminderen. DNB doet dit voor het balansbeheer, het toezicht op de financiële sector, de economische adviestaak en de ontwikkeling van statistieken. Met een stresstest is onderzocht hoe de DNB-balans zich verhoudt tot risico’s die voortkomen uit de energietransitie. Daarnaast is de CO2-voetafdruk van de beleggingen van DNB in kaart gebracht. Ook rapporteert DNB over hoe zij in het toezicht financiële instellingen stimuleert om duurzaamheidsrisico’s te beheersen.

DNB is een van de eerste centrale banken in de wereld die conform deze aanpak rapporteert en volgt hierin het voorbeeld van de Bank of England, de Britse centrale bank.

DNB wil de rapportage jaarlijks verder ontwikkelen, zoals financiële klimaatrisico’s en -kansen verder meenemen in de taakuitvoering.

Bron: DNB

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact