DNB wijzigt beleidsregel geschiktheid

DNB wijzigt beleidsregel geschiktheid

28/1/20

DNB heeft de Beleidsregel geschiktheid gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren.

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) verduidelijkt wat wordt verstaan onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. Tevens geeft de Beleidsregels aan wanneer beleidsbepalers getoetst worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

De wijziging van de Beleidsregel betreft geen volledige herziening en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van DNB en AFM.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Schrappen opsomming deskundigheidsgebieden pensioenfondsen. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Voortaan zal worden aangesloten bij de geschiktheidsonderwerpen A tot en met E in de Beleidsregel.
  • De Beleidsregel is ook van toepassing op personen die kunnen worden getoetst (als DNB daar aanleiding voor ziet) en niet alleen op personen die moeten worden getoetst. Sleutelfunctiehouders en –vervullers zijn opgenomen in de kring van beleidsbepalers.
  • Er is ook een aanvangstoets op geschiktheid door DNB vereist als sprake is van een functieverandering omdat een zittend beleidsbepaler van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling een sleutelfunctiehouderschap aanneemt.
  • De toezichthouder moedigt diversiteit in het collectief van beleidsbepalers aan. Variatie in kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond bevordert een bredere blik en verschillende perspectieven. Dit wordt nu opgenomen in de toelichting van de Beleidsregel.
  • In de toelichting is een verduidelijking opgenomen van functies die onder het begrip beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kunnen vallen. Ook wordt expliciet gemaakt dat alle personen die de beleids- en besluitvorming van ondernemingen bepalen, of daarop een substantiële invloed hebben, als beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kwalificeren.

Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking getreden. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in het Wijzigingsbesluit van 12 december 2019.

Bron: DNB

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact