Duiding Wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Duiding Wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

12/1/2022

Het kabinet heeft op 23 december 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer toegestuurd, dat automatische waardeoverdracht uitbreidt naar alle kleine pensioenen en afkoop van klein nettopensioen/nettolijfrente mogelijk maakt. Wij hebben u hier al eerder over bericht.


De highlights van dit wetsvoorstel en onze duiding treft u hier aan.